Randevu Al

Lisansüstü

Lisansüstü

Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, İstanbul Rumeli Üniversitesi Lisansüstü Eğitim–Öğretim Yönetmeliğine göre İstanbul Rumeli Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak kurulmuştur.

Global normlarda bilim, teknoloji ve yeniliklere katkıda bulunarak ülkemizin mal (ürün) ve hizmet (servis) üretiminde verimlilik, etkinlik, üretkenlik, yenilik çalışmalarında bulunabilecek, sorumluluk sahibi mezunlar yetiştiren enstitümüzün, aynı zamanda iç ve dış çevre ile gerekli bağı oluşturan, objektifliği önemseyen yönetim tarzına sahip bir enstitü olmak temel hedefidir.

Teknoloji ve yenilikleri takip ederek eğitim hizmetleri sunan, araştırma ve geliştirmede global normlara erişmiş ve bu noktada sürdürülebilirliği yakalamış bir eğitim kurumu olmak esas amacımızdır. Araştırma ruhunu tesis etmek, dürüstlük ve adalet, etik değerlere bağlılık, ezberci değil sorgulayıcı ve uygulayıcı bir eğitim - öğretim, eleştirellik, iş birliğine ve yeniliklere açıklık, katılımcılık, kurum aidiyeti, şeffaflık, üretkenlik ve yaratıcılık temel ilkelerine dayanarak çalışmalarımız devam etmektedir.

Lisansüstü

İstanbul Rumeli Üniversitesi, bünyesinde bulunan Lisansüstü Eğitim Enstitüsü ile global dünyanın gereksinimlerini karşılayan, bilimsel ve teknolojik yeniliklere ayak uyduran ve katkıda bulunan bir eğitim kurumu kimliğine sahiptir. Bilim ve teknolojinin ışığında devamlı olarak araştırmak ve üretmek üzerine kurulu enstitüler, hem ülkemizin hem de dünyanın ihtiyaç duyduğu nitelikli iş gücü arayışına çözüm sunmayı amaçlar.

Doktora Programları

Yüksek Lisans

Lisansüstü Enstitüsü