Randevu Al

Meslek Yüksekokulu

Meslek Yüksekokulu

Müdürün Mesajı

Yaşadığımız bilişim ve teknoloji çağında, inovatif düşünebilen, nitelikli iş gücüne sahip bireylere her geçen gün daha çok ihtiyaç duyulmaktadır. Meslek Yüksekokulumuzun vizyonu ve misyonu gereği eğitimin bir yaşam boyu devam etmesi gerektiği farkındalığına sahip, araştıran ve eleştirel düşünebilen, insana ve doğaya saygılı, alanında donanımlı bireyler mezun edebilmektir. Bu amaç doğrultusunda bünyemizde bulunan tüm programlar, büyük bir hızla çalışmalarına devam etmektedir. Programlarda yer alan derslerimiz, teorinin yanında uygulama ağırlıklı olup zengin seçmeli derslerle, atölye ve laboratuvarla desteklenmekte Erasmus ve Erasmus+ gibi imkanlarına erişim sağlanılmaktadır.

Akademik personelimiz hem ulusal/uluslararası araştırmalara katılmakta ve sektör temsilcileri ile organik bir bağ içerisinde olup yeni ve özgün bir eğitim modeli yaratmaya, edindikleri bilgi ve tecrübeleri gelecek kuşaklara aktarmaya çalışmaktadırlar.

Neden meslek bir donanım sağlayacak olan Mesleki Yükseokulu öğrenimimi Rumeli’de Gerçekleştirmeliyim?

Tüm bu hedefler doğrultusunda Meslek Yüksekokulumuz mesleğinin gerektirdiği el becerilerine sahip aynı zamanda da bilimsel bilgiye hakim yetkin meslektaşlar yetiştirmek ilkesindedir. “Hayatta en hakiki mürşit ilimdir, fendir.” ilkesi doğrultusunda en büyük ve yegane sorumluluğumuz ülkemizi müreffeh toplumların seviyesinde görmektedir.

Dr. Öğr. Üyesi. Kemal Hakan TEKİN
Meslek Yüksekokulu Müdürü

Bölümler

Bilgisayar Teknolojisi Bölümü

İstanbul Rumeli üniversitesi Bilgisayar Programcılığı, öğrencilerine 2 yıllık eğitim sonunda ön lisans diploması ile Bilgisayar Program Teknikeri unvanı kazandırır. Bilgisayar Programcılığı Programı puan türü TYT olup, eğitim dili Türkçedir. 

Bilgisayar Programcılığı Programı öğrencileri, 2 yıllık eğitimleri süresince çift ana dal yapabilir, mezuniyet sonrası DGS’ye (Dikey Geçiş Sınavı) girerek lisans eğitimini tamamlayabilirler ve meslek hayatlarında hem kazanç hem tercih edilme avantajı elde ederler. 

Programdan başarı ile mezun olanların iş bulma imkânları geniştir. Hemen hemen tüm kamu kuruluşları, bankalar ve özel sektöre ait iş yerlerinde çalışabilmektedirler. Bilgisayar Programcılığı sektöründe bilgisayar yazılımı ve web yazılım hizmeti veren firmalarda, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarında çalışmanın yanı sıra serbest (freelance) olarak da çalışabilirler. 

Mimarlık ofisleri, inşaat firmaları, reklam ajansları çalışabilecekleri kurumlar arasında yer almaktadır. Tüm bunların yanı sıra bilgisayar bilgi ve becerisi gerektiren tüm fen ve sosyal alanlarda çalışabilmektedirler. Bilgisayar Program teknikerleri büro ortamında çalışırlar ve çalıştıkları ortam genellikle sessizdir. Bilgisayar programcısı işin verimli ve sistematik bir şekilde yürüyebilmesi için çalışırken, diğer meslektaşlarıyla ve iş sahipleriyle etkileşim halinde bulunmaktadır. 

Rumeli Eğitim Metodu; uygulanan müfredata ek olarak, alanına uzman öğretim elemanları tarafından hazırlanan, çift anadal imkânlarını kolaylaştıran, mesleki hayatta kazanç ve tercih edilebilirlik sağlayan ilave sertifika programları içermektedir. 

Kariyer İngilizcesi Eğitimi; öğrencilerimize mezun olduktan sonra ulusal iş imkânlarının yanı sıra kendi alanlarına ait bilgiyi uluslararası dilde takip ederek uluslararası alanda çalışabilme imkânlarını da değerlendirebilme fırsatı sağlayacak Kariyer İngilizcesi dersleri verilmektedir. İ.R.Ü. Sürekli Eğitim Merkezi altında yürütülen Kariyer İngilizcesi dersleri, lisans ve ön lisans öğrencilerine eğitimleri süresince CEFR’e göre Genel İngilizce seviyeleri B1 olması koşulu ile talep ettiklerinde sunulan kıymetli bir fırsattır.


Hukuk Bölümü

İstanbul Rumeli Üniversitesi Adalet Programı, öğrencilerine 2 yıllık eğitim sonunda ön lisans diploması ile Adalet Meslek Elemanı unvanı kazandırır. Adalet Programı puan türü TYT olup, eğitim dili Türkçedir.

Adalet Meslek Elemanı unvanı alan ön lisans mezunları mahkemelerin yazı işleri müdürlüklerinde, avukatlık bürolarının icra takip departmanlarında, icra müdürlüklerinde, infaz kurumlarında, mübaşir, zabıt kâtipliği, devlet bankaları veya özel bankalarda, çeşitli kamu veya özel kurum ve kuruluşların hukuk müşavirliği bölümlerinde istihdam edilebilmektedir.

Adalet Programı öğrencileri 2 yıllık eğitimleri süresince çift anadal yapabilir, mezuniyet sonrası DGS’ye (Dikey Geçiş Sınavı) girerek lisans eğitimini tamamlayarak meslek hayatlarında hem kazanç hem tercih edilme avantajı elde ederler.

Rumeli Eğitim Metodu; uygulanan müfredata ek olarak, alanına uzman öğretim elemanları tarafından hazırlanan, çift anadal imkanlarını kolaylaştıran, mesleki hayatta kazanç ve tercih edilebilirlik sağlayan ilave sertifika programları içermektedir.

Kariyer İngilizcesi Eğitimi; öğrencilerimize mezun olduktan sonra ulusal iş imkânlarının yanı sıra kendi alanlarına ait bilgiyi uluslararası dilde takip ederek uluslararası alanda çalışabilme imkânlarını da değerlendirebilme fırsatı sağlayacak Kariyer İngilizcesi dersleri verilmektedir. İ.R.Ü. Sürekli Eğitim Merkezi altında yürütülen Kariyer İngilizcesi dersleri, lisans ve ön lisans öğrencilerine eğitimleri süresince CEFR’e göre Genel İngilizce seviyeleri B1 olması koşulu ile talep ettiklerinde sunulan kıymetli bir fırsattır.

Motorlu Araçlar ve Ulaştırma Teknolojileri Bölümü

İstanbul Rumeli Üniversitesi Uçak Teknolojisi Programı, öğrencilerine 2 yıllık eğitim sonunda ön lisans diploması ile Uçak Teknikeri unvanı kazandırır. Uçak Teknoloji Programı puan türü TYT olup, eğitim dili Türkçedir.

Uçak Teknikeri unvanı alan ön lisans mezunları havacılık sektöründe, imalat yapan kamu ve özel kuruluşların bakım onarım departmanlarında istihdam edilebilmektedir. İstanbul Rumeli Üniversitesi Uçak Teknolojisi programının müfredatı Uçak Bakım Teknisyenliği lisansı için gerekli olan teorik eğitim modüllerine uygun olarak hazırlanmaktadır. Sektördeki pratik eğitimlerini tamamlayarak bakım lisansı sahibi olacak mezunlarımız, tüm Avrupa ülkelerinde geçerli bir mesleğe sahip olmaktadır.

Uçak Teknolojisi Programı öğrencileri 2 yıllık eğitimleri süresince çift anadal yapabilir, mezuniyet sonrası DGS’ye (Dikey Geçiş Sınavı) girerek lisans eğitimini tamamlayabilir ve meslek hayatlarında hem kazanç hem tercih edilme avantajı elde edebilirler.

Rumeli Eğitim Metodu; uygulanan müfredata ek olarak, alanına uzman öğretim elemanları tarafından hazırlanan, çift anadal imkanlarını kolaylaştıran, mesleki hayatta kazanç ve tercih edilebilirlik sağlayan ilave sertifika programları içermektedir.

Kariyer İngilizcesi Eğitimi; öğrencilerimize mezun olduktan sonra ulusal iş imkânlarının yanı sıra kendi alanlarına ait bilgiyi uluslararası dilde takip ederek uluslararası alanda çalışabilme imkânlarını da değerlendirebilme fırsatı sağlayacak Kariyer İngilizcesi dersleri verilmektedir. İ.R.Ü. Sürekli Eğitim Merkezi altında yürütülen Kariyer İngilizcesi dersleri, lisans ve ön lisans öğrencilerine eğitimleri süresince CEFR’e göre Genel İngilizce seviyeleri B1 olması koşulu ile talep ettiklerinde sunulan kıymetli bir fırsattır.

Otel Lokanta ve İkram Hizmetleri Bölümü

İstanbul Rumeli Üniversitesi Aşçılık Programı öğrencilerine 2 yıllık eğitim sonunda ön lisans diploması ile Aşçı unvanı kazandırır. Aşçılık Programı puan türü TYT olup, eğitim dili Türkçedir.

Aşçı unvanı alan ön lisans mezunları gemi mutfaklarında, havayolu firmalarında, yiyecek ve içecek işletmelerinde mutfak bilimcisi, yiyecek-içecek müdürü, tedarik yöneticisi, mutfak yöneticisi, Restoran denetçisi-koordinatörü, restoran müdürü, yemek fabrikaları, eğlence ve tatil merkezlerinde yiyecek içecek yöneticisi, restoran ve otel mutfaklarında şef aşçı, özel işletmelerde ve devlet kurumlarında eğitmenlik gibi alanlarda istihdam edilebilmektedir.

Aşçılık Programı öğrencileri 2 yıllık eğitimleri süresince çift anadal yapabilir, mezuniyet sonrası DGS’ye (Dikey Geçiş Sınavı) girerek lisans eğitimini tamamlayabilir ve meslek hayatlarında hem kazanç hem tercih edilme avantajı elde edebilirler.

Rumeli Eğitim Metodu; uygulanan müfredata ek olarak, alanına uzman öğretim elemanları tarafından hazırlanan, çift anadal imkânlarını kolaylaştıran, mesleki hayatta kazanç ve tercih edilebilirlik sağlayan ilave sertifika programları içermektedir.

Kariyer İngilizcesi Eğitimi; öğrencilerimize mezun olduktan sonra ulusal iş imkânlarının yanı sıra kendi alanlarına ait bilgiyi uluslararası dilde takip ederek uluslararası alanda çalışabilme imkânlarını da değerlendirebilme fırsatı sağlayacak Kariyer İngilizcesi dersleri verilmektedir. İ.R.Ü. Sürekli Eğitim Merkezi altında yürütülen Kariyer İngilizcesi dersleri, lisans ve ön lisans öğrencilerine eğitimleri süresince CEFR’e göre Genel İngilizce seviyeleri B1 olması koşulu ile talep ettiklerinde sunulan kıymetli bir fırsattır.


İstanbul Rumeli Üniversitesi Pastacılık ve Ekmekçilik Programı, öğrencilerine 2 yıllık eğitim sonunda ön lisans diploması ile şef unvanı vermektedir. Pastacılık ve Ekmekçilik Programı, öğrencilerini TYT puan türü ile almakta olup, eğitim dili Türkçedir.
Pastacılık ve Ekmekçilik Programı öğrencileri, 2 yıllık eğitimleri süresince çift ana dal yapabilir, mezuniyet sonrası DGS’ye (Dikey Geçiş Sınavı) girerek lisans eğitimini tamamlayabilirler ve meslek hayatlarında hem kazanç hem tercih edilme avantajı elde ederler.
Programdan başarı ile mezun olan öğrencilerin iş bulma imkânları oldukça geniştir. Otel İşletmeleri Mutfakları, pastane işletmeleri, fırınlar, restoran işletmeleri, bağımsız ve kurumsal kafeler, catering firmaları, gemi mutfakları, kamu kurum mutfakları vb. pek çok alanda çalışabilmektedirler.
Pastacılık ve Ekmekçilik Programı mezunlarımız,  işini verimli ve sistematik bir şekilde yürütebilmesi için çalışırken, diğer meslektaşlarıyla da etkileşim halinde bulunmaktadır.
Rumeli Eğitim Metodu; uygulanan müfredata ek olarak, alanına uzman öğretim elemanları tarafından hazırlanan, çift anadal imkânlarını kolaylaştıran, mesleki hayatta kazanç ve tercih edilebilirlik sağlayan ilave sertifika programları içermektedir.
Kariyer İngilizcesi Eğitimi; öğrencilerimize mezun olduktan sonra ulusal iş imkânlarının yanı sıra kendi alanlarına ait bilgiyi uluslararası dilde takip ederek uluslararası alanda çalışabilme imkânlarını da değerlendirebilme fırsatı sağlayacak Kariyer İngilizcesi dersleri verilmektedir. İ.R.Ü. Sürekli Eğitim Merkezi altında yürütülen Kariyer İngilizcesi dersleri, lisans ve ön lisans öğrencilerine eğitimleri süresince CEFR’e göre Genel İngilizce seviyeleri B1 olması koşulu ile talep ettiklerinde sunulan kıymetli bir fırsattır.

Tasarım Bölümü

İstanbul Rumeli Üniversitesi Grafik Tasarımı Programı, öğrencilerine 2 yıllık eğitim sonunda ön lisans diploması ile Grafik Tasarımcı unvanı kazandırır. Grafik Tasarımı Bölümü puan türü TYT olup, eğitim dili Türkçedir.

Grafik Tasarımcı unvanı alan ön lisans mezunları tasarım ve reklam ajansları, şirket reklam birimleri, multimedya ajansları, yayın şirketleri, basım ve yayıncılık sektörü, baskı ve baskı sonrası üretim yapan işletmeler, dergiler, gazeteler, ambalaj sektörü, kamu matbaaları ve özel matbaalar, radyo ve televizyon kuruluşları ile online haber sitelerinin çalışma alanlarında istihdam edilebilmektedir.

Grafik Tasarımı Ön Lisans Programından mezun olanlar tasarım ve reklam ajansları, şirket reklam birimleri, multimedya ajansları, dergiler, gazeteler, yayın şirketleri, basım yayıncılık sektörü, baskı ve baskı sonrası üretim yapan işletmeler, reklam şirketleri, ambalaj sektörü, kamu ve özel matbaalar, radyo televizyon kuruluşları ve online haber siteleri çalışma alanlarında görev alabilmektedir. Tanıtım sektöründe, reklam ajansları, tanıtım atölyeleri, endüstri devlet ve ticaret kuruluşlarının ilgili bölümlerinde; grafik tasarımcı, sanat yönetmeni ya da yardımcısı olarak çalışır.

Grafik Tasarımı programı öğrencileri 2 yıllık eğitimleri süresince çift ana dal yapabilir, mezuniyet sonrası DGS’ye (Dikey Geçiş Sınavı) girerek lisans eğitimini tamamlayabilir ve meslek hayatlarında hem kazanç hem de tercih edilme avantajı elde edebilirler.

Rumeli Eğitim Metodu; uygulanan müfredata ek olarak, alanına uzman öğretim elemanları tarafından hazırlanan, çift anadal imkânlarını kolaylaştıran, mesleki hayatta kazanç ve tercih edilebilirlik sağlayan ilave sertifika programları içermektedir.

Kariyer İngilizcesi Eğitimi; öğrencilerimize mezun olduktan sonra ulusal iş imkânlarının yanı sıra kendi alanlarına ait bilgiyi uluslararası dilde takip ederek uluslararası alanda çalışabilme imkânlarını da değerlendirebilme fırsatı sağlayacak Kariyer İngilizcesi dersleri verilmektedir. İ.R.Ü. Sürekli Eğitim Merkezi altında yürütülen Kariyer İngilizcesi dersleri, lisans ve ön lisans öğrencilerine eğitimleri süresince CEFR’e göre Genel İngilizce seviyeleri B1 olması koşulu ile talep ettiklerinde sunulan kıymetli bir fırsattır.


İstanbul Rumeli Üniversitesi İç Mekân Tasarımı Programı, öğrencilerine 2 yıllık eğitim sonunda ön lisans diploması ile İç Mekân Tasarımı Teknikeri unvanı kazandırır. İç Mekân Tasarımı Programı puan türü TYT olup, eğitim dili Türkçedir.

İç Mekân Tasarımı Teknikeri unvanı alan ön lisans mezunları mobilya ve dekorasyon atölyelerinin tasarım bölümlerinde, restorasyon firmalarında proje elemanı olarak, aydınlatma tasarımı ofislerinde, maket yapım ofislerinde, yapı malzemesi satış sektöründe, mimarlık ve mühendislik ofislerinde çizim elemanı, tasarımcı veya yönetici pozisyonlarında istihdam edilebilmektedir.

İç Mekân Tasarımı Programı öğrencileri, 2 yıllık eğitimleri süresince çift ana dal yapabilir, ayrıca mezuniyet sonrası DGS’ye (Dikey Geçiş Sınavı) girerek lisans eğitimini tamamlayabilir ve meslek hayatlarında hem kazanç hem tercih edilme avantajı elde edebilirler.

Rumeli Eğitim Metodu; uygulanan müfredata ek olarak, alanına uzman öğretim elemanları tarafından hazırlanan, çift anadal imkanlarını kolaylaştıran, mesleki hayatta kazanç ve tercih edilebilirlik sağlayan ilave sertifika programları içermektedir.

Kariyer İngilizcesi Eğitimi; öğrencilerimize mezun olduktan sonra ulusal iş imkânlarının yanı sıra kendi alanlarına ait bilgiyi uluslararası dilde takip ederek uluslararası alanda çalışabilme imkânlarını da değerlendirebilme fırsatı sağlayacak Kariyer İngilizcesi dersleri verilmektedir. İ.R.Ü. Sürekli Eğitim Merkezi altında yürütülen Kariyer İngilizcesi dersleri, lisans ve ön lisans öğrencilerine eğitimleri süresince CEFR’e göre Genel İngilizce seviyeleri B1 olması koşulu ile talep ettiklerinde sunulan kıymetli bir fırsattır.

Ulaştırma ve Hizmetleri Bölümü

 

İstanbul Rumeli Üniversitesi Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği Programı öğrencilerine 2 yıllık eğitim sonunda ön lisans diploması ile Sivil Hava Ulaştırma Meslek Elemanı unvanı kazandırır. Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği Programı puan türü TYT olup, eğitim dili Türkçedir.

Sivil Hava Ulaştırma Meslek Elemanı unvanı alan ön lisans mezunları havayolu işletmeleri, hava kargo işletmeleri, yer hizmetleri işletmeleri, havalimanları, ikram işletmeleri, özel hava taksi taşımacılığı yapan havayolu işletmeleri, hava aracı bakım kuruluşlarının (MRO)idari birimleri ve uçak üretim şirketlerinde istihdam edilebilmektedir.

Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği Programı öğrencileri 2 yıllık eğitimleri süresince çift ana dal yapabilir, mezuniyet sonrası DGS’ye (Dikey Geçiş Sınavı) girerek lisans eğitimini tamamlayabilir, meslek hayatlarında hem kazanç hem tercih edilme avantajı elde edebilirler.

 Rumeli Eğitim Metodu; uygulanan müfredata ek olarak, alanına uzman öğretim elemanları tarafından hazırlanan, çift anadal imkanlarını kolaylaştıran, mesleki hayatta kazanç ve tercih edilebilirlik sağlayan ilave sertifika programları içermektedir.

Kariyer İngilizcesi Eğitimi; öğrencilerimize mezun olduktan sonra ulusal iş imkânlarının yanı sıra kendi alanlarına ait bilgiyi uluslararası dilde takip ederek uluslararası alanda çalışabilme imkânlarını da değerlendirebilme fırsatı sağlayacak Kariyer İngilizcesi dersleri verilmektedir. İ.R.Ü. Sürekli Eğitim Merkezi altında yürütülen Kariyer İngilizcesi dersleri, lisans ve ön lisans öğrencilerine eğitimleri süresince CEFR’e göre Genel İngilizce seviyeleri B1 olması koşulu ile talep ettiklerinde sunulan kıymetli bir fırsattır.

İstanbul Rumeli Üniversitesi Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri Programı, öğrencilerine 2 yıllık eğitim sonunda ön lisans diploması ile Kabin Memuru unvanı kazandırır. Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri Programı puan türü TYT olup, eğitim dili Türkçedir.

Kabin Memuru unvanı alan ön lisans mezunları, havayolu işletmelerinin genel müdürlükleri, yurt içi yurt dışı yolcu taşıyan özel havayolu işletmeleri, sivil havacılıkla ilgili her türlü firma ve işletmelerde istihdam edilebilmektedir.

Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri Programı öğrencileri 2 yıllık eğitimleri süresince çift ana dal yapabilir, mezuniyet sonrası DGS’ye (Dikey Geçiş Sınavı) girerek lisans eğitimini tamamlayabilir ve meslek hayatlarında hem kazanç hem tercih edilmede avantaj elde ederler.

Rumeli Eğitim Metodu; uygulanan müfredata ek olarak, alanına uzman öğretim elemanları tarafından hazırlanan, çift anadal imkanlarını kolaylaştıran, mesleki hayatta kazanç ve tercih edilebilirlik sağlayan ilave sertifika programları içermektedir.

Kariyer İngilizcesi Eğitimi; öğrencilerimize mezun olduktan sonra ulusal iş imkânlarının yanı sıra kendi alanlarına ait bilgiyi uluslararası dilde takip ederek uluslararası alanda çalışabilme imkânlarını da değerlendirebilme fırsatı sağlayacak Kariyer İngilizcesi dersleri verilmektedir. İ.R.Ü. Sürekli Eğitim Merkezi altında yürütülen Kariyer İngilizcesi dersleri, lisans ve ön lisans öğrencilerine eğitimleri süresince CEFR’e göre Genel İngilizce seviyeleri B1 olması koşulu ile talep ettiklerinde sunulan kıymetli bir fırsattır.

Yönetim ve Organizasyon Bölümü

İstanbul Rumeli Üniversitesi Spor Yönetimi Programı, öğrencilerine 2 yıllık eğitim sonunda ön lisans diploması ile Spor Yönetimi Meslek Elemanı unvanı kazandırır. Spor Yönetimi Programı puan türü TYT olup, eğitim dili Türkçedir.

Spor Yönetimi Meslek Elemanı unvanı alan ön lisans mezunları, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatında, öğrenim ve uzmanlık alanlarında uygun hizmet birimlerinde, kamu kurum kuruluşlarının merkez ve taşra örgütlerinde yönetici olarak, amatör ve profesyonel spor kulüpleri idari yapısı içinde farklı düzeyde yönetici olarak istihdam edilebilmektedir.

Özel spor salonları kuruluşlarında ve işletilmesinde “sağlıklı yaşam” adıyla toplumsal yaşamımızda yer alan faaliyetlerin organizasyon ve uygulama alanlarında, beş yüzden fazla işçi ve memur çalıştıran özel ve kamu kuruluşlarında ve yerel yönetimlerin ilgili kadrolarında yönetici olarak, herhangi bir sportif faaliyetin organizasyon ve uygulamalarında, ayrıca ülkemizin turistik otel, motel ve işletmelerinde serbest zamanı değerlendirme, spor organizasyonları düzenleme ve animasyon hizmetlerini yürütmek üzere görev alabilmektedir.

Spor Yönetimi Programı öğrencileri 2 yıllık eğitimleri süresince çift ana dal yapabilir, ayrıca mezuniyet sonrası DGS’ye (Dikey Geçiş Sınavı) girerek lisans eğitimini tamamlayabilir ve meslek hayatlarında hem kazanç hem tercih edilme avantajı elde edebilirler.

Rumeli Eğitim Metodu; uygulanan müfredata ek olarak, alanına uzman öğretim elemanları tarafından hazırlanan, çift anadal imkanlarını kolaylaştıran, mesleki hayatta kazanç ve tercih edilebilirlik sağlayan ilave sertifika programları içermektedir.

Kariyer İngilizcesi Eğitimi; öğrencilerimize mezun olduktan sonra ulusal iş imkânlarının yanı sıra kendi alanlarına ait bilgiyi uluslararası dilde takip ederek uluslararası alanda çalışabilme imkânlarını da değerlendirebilme fırsatı sağlayacak Kariyer İngilizcesi dersleri verilmektedir. İ.R.Ü. Sürekli Eğitim Merkezi altında yürütülen Kariyer İngilizcesi dersleri, lisans ve ön lisans öğrencilerine eğitimleri süresince CEFR’e göre Genel İngilizce seviyeleri B1 olması koşulu ile talep ettiklerinde sunulan kıymetli bir fırsattır.   Ön Lisans Kayıt Koşulları

  • Öğrenci Bilgi Formu (https://obs.rumeli.edu.tr/oibs/ogrsis/ogr_on_Kayit_op.aspx)
  • Lise Mezuniyet Belgesi(E-devlet Çıktısı)
  • ÖSYS Yerleştirme Belgesi
  • Eğitim ücretini yatırmış olduğunu gösterir banka dekontunun aslı
  • Erkek öğrencilerin askerlik durumları e-devlet sistemi üzerinden kontrol edilecektir. Kontrol sonucunda şubeye yönlendirilmesi istenen öğrenciler askerlik tecil yazısı getirmelerinin ardından kayıt işlemi yapabileceklerdir.
  • 2023 YKS ile kayıt hakkı kazanan ancak, ortaöğretim kurumlarında, ön lisans programında veya lisans programlarında mezun aşamasında olup staj, bütünleme veya tek ders sınavına girecek adayların da belirlenen tarihlerde yükseköğretim kurumlarına geçici kayıtları yapılacaktır.

  Bu adayların mezun olduklarına ilişkin belgelerini, 31 Aralık 2023 tarihine kadar yükseköğretim kurumuna ibraz etmeleri halinde asıl kayıtları yapılacaktır.

  Bu tarihe kadar mezun olduklarını belgelemeyenlerin geçici kayıtları silinecek ve bu durumda olup belirlenen tarihlerde geçici kayıtlarını yaptırmayan adayların kayıtları yapılmayacaktır. Bu durumdaki adayların Üniversitemize başvurmaları gerekmektedir.

  Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri Programı İçin Ek Şartlar Aşağıda Belirtilmektedir: 

  • Adli Sicil Kaydı veya Adli Sicil Arşiv Kaydı bulunmamak.
  • Sivil havacılık genel müdürlüğü tarafından yetkilendirilmiş, havacılık tıp merkezlerinde yapılan muayene sonucunda uçuşa elverişli olduğuna dair sağlık raporu almak.
  • Bayanlar için 160 cm - 180 cm ve erkekler için 170 cm - 190 cm arası boya sahip olmak (ağırlığı, boy uzunluğunun santimetre olarak ifade edilen değerinin son iki rakamından en çok 5 kilogram fazla veya 15 kilogram noksan ağırlıkta olmak),
  • Kabin memuru üniforması giyildiğinde vücudunun görünecek yerlerinde dövme, yara izi vb. bulunmamak),
  YETKİLİ SAĞLIK KURULUŞLARI (HAVACILIK TIP MERKEZLERİ)

  Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği Programı İçin Ek Şartlar Aşağıda Belirtilmektedir:

  • Havalimanı giriş kartı almasına engel oluşturacak herhangi bir Adli Sicil Kaydı veya Adli Sicil Arşiv Kaydı bulunmamak,
  • Mesleği ve/veya meslekte verilen görevi icra etmesine engel oluşturacak herhangi bir sağlık sorunu bulunmadığına dair tam teşekküllü bir hastaneden son 6 ay içinde almış olmak şartıyla heyet raporu almak (işitme kaybı/ eksikliği, görme kaybı/eksikliği vb).  Uçak Teknolojisi Programı İçin Ek Şartlar Aşağıda Belirtilmektedir:

  • Havalimanı giriş kartı almasına engel oluşturacak herhangi bir adli sicil kaydı veya adli sicil arşiv kaydı bulunmamak
  • Mesleği ve/veya meslekte verilen görevi icra etmesine engel oluşturacak herhangi bir sağlık sorunu bulunmadığına dair tam teşekküllü bir hastaneden sağlık raporu alması istenmektedir (işitme kaybı/eksikliği, renk körlüğü, görme kaybı /eksikliği vb. olmadığına dair).


  Meslek Yüksekokulu Taban Puanları

  Kontenjan ve puanları görüntülemek için TIKLAYIN