Randevu Al

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Dekanın Mesajı

Başarılı, özgüvenli, kaliteli sağlık çalışanı yetiştirmeyi birincil temel hedefi olarak belirlemiş bulunan Sağlık Bilimleri Fakültemiz,15.06.2020 tarihli ve 2654 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile Sağlık Bilimleri Yüksekokulu’nun yerine kurulmuş olup bünyesinde “Beslenme ve Diyetetik”, “Fizyoterapi ve Rehabilitasyon”, “Sağlık Yönetimi”, “Hemşirelik” ve “Gerontoloji” Bölümlerini barındırmaktadır.

Beslenme ve Diyetetik ile Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümleri eğitim-öğretimlere aktif olarak devam etmektedir. 2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılı’nda ilk defa öğrenci alımına başlanan Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü 2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı’nda ilk mezunlarını verecektir. Beslenme ve Diyetetik Bölümü’ne ilk defa 2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı’nda öğrenci alımına başlanmıştır. Sağlık Yönetimi, Hemşirelik ve Gerontoloji Bölümlerinin akademik kadroları ve eğitim-öğretim alt yapılarını oluşturma çalışmaları devam ettiğinden bu bölümlere henüz öğrenci alımına başlanmamıştır.

Sağlık Bilimleri Fakültesi’ne bağlı bölümlerde halen toplam 2 profesör, 8 doktor öğretim üyesi, 2 öğretim görevlisi ve 3 araştırma görevlisi görev yapmaktadır. Ayrıca idari işlerden sorumlu 1 fakülte sekreteri de görev almaktadır. Sağlık Bilimleri Fakültesi’ne bağlı tüm bölümlerde eğitim-öğretim dili Türkçe’dir ve öğrenim süresi 8 yarıyıldır.

Prof. Dr. Ömer ÇETİN
Sağlık Bilimleri Dekanı

Bölümler

Beslenme ve Diyetetik Bölümü

İstanbul Rumeli Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü, öğrencilerine 4 yıllık eğitim sonunda lisans diploması ile Beslenme Uzmanı ve Diyetisyen unvanı kazandırır. Beslenme ve Diyetetik Bölümü puan türü SAY olup, eğitim dili Türkçedir.

Bölümümüzde eğitim ve öğretim programında uluslararası geçerliliği olan Ulusal Çekirdek Eğitim Programı takip edilmektedir. Böylece evrensel, dinamik, son gelişme ve teknolojileri içeren, biyo -psikososyal yaklaşımı destekleyen bir eğitim programı kullanılarak uluslararası standardizasyon sağlanmıştır.

Beslenme Uzmanı ve Diyetisyen unvanı alan lisans mezunları, özel hastaneler ve kamuya bağlı hastanelerde, halk sağlığı hizmeti veren kurumlarda, besin sanayisinde, araştırma kurumlarında ve özel polikliniklerde ya da kendiişlerinde çalışabilmektedir. Mezunlar Beslenme ve Diyetetik programlarının yanı sıra sağlık bilimleri ve sosyal bilimler alanlarında da yüksek lisans ve doktora eğitimlerine devam edebilirler.

İstanbul Rumeli Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü öğrencilerine 4 yıllık eğitimlerini tamamlayıp mezun olduklarında tercih edilebilirliklerini artıracak Rumeli Eğitim Metodu uygulanacaktır.

Rumeli Eğitim Metodu; uygulanan müfredata ek olarak, alanına uzman öğretim elemanları tarafından hazırlanan, çift anadal ve yan dal imkanlarını kolaylaştıran, mesleki hayatta kazanç ve tercih edilebilirlik sağlayan ilave sertifika programları içermektedir.

Kariyer İngilizcesi Eğitimi; öğrencilerimize mezun olduktan sonra ulusal iş imkânlarının yanı sıra kendi alanlarına ait bilgiyi uluslararası dilde takip ederek uluslararası alanda çalışabilme imkânlarını da değerlendirebilme fırsatı sağlayacak Kariyer İngilizcesi dersleri verilmektedir. İ.R.Ü. Sürekli Eğitim Merkezi altında yürütülen Kariyer İngilizcesi dersleri, lisans ve ön lisans öğrencilerine eğitimleri süresince CEFR’e göre Genel İngilizce seviyeleri B1 olması koşulu ile talep ettiklerinde sunulan kıymetli bir fırsattır.

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü

İstanbul Rumeli Üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü, öğrencilerine 4 yıllık lisans diploması ile Fizyoterapist unvanı kazandırır. Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü puan türü SAY olup, öğrenim dili Türkçedir.

Fizyoterapist unvanı alan lisans mezunları devlet veya özel hastanelerinin ortopedi ve travmatoloji, nöroloji, fiziksel tıp ve rehabilitasyon, pediatri, psikiyatri, beyin ve sinir cerrahi, kardiyoloji, göğüs hastalıkları, kulak burun boğaz, kadın doğum, tüm yoğun bakım servisleri, yanık üniteleri, romatoloji ünitelerinde görev alabilmektedir. Ayrıca engelli rehabilitasyon ve mesleki rehabilitasyon merkezlerinde, özel kliniklerde, evde bakım hizmetlerinde, endüstri ve sanayi tesislerinde, spor kulüplerinde, halk sağlığı ünitelerinde, ev rehabilitasyonunda, sağlıklı ve engelli spor aktivitelerinin uygulanmasında, okullarda, huzurevleri ve bakım evlerinde, termal otellerde, belediyelerde, fizyoterapist olarak çalışma imkânı bulunmaktadır. Mezunlar lisansüstü eğitim alarak akademik kariyer yapabilmektedirler. Mezunların üniversitelerin fizyoterapi ve rehabilitasyon bölümlerinde öğretim elemanı olarak çalışma ve bağımsız olarak sağlıklı yaşam merkezi açabilme imkanları bulunmaktadır.

İstanbul Rumeli Üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon öğrencilerine 4 yıllık eğitimlerini tamamlayıp mezun olduklarında tercih edilirliklerini artıracak Rumeli Eğitim Metodu uygulanacaktır.

Rumeli Eğitim Metodu; Uygulanan müfredata ek olarak alanında uzman sektör temsilcileri ve öğretim elemanları tarafından hazırlanan, yan dal ve çift ana dal imkanlarını kolaylaştıran, mesleki hayatta kazanç ve tercih edilebilirlik sağlayan Sürekli Eğitim Merkezi bünyesindeki ilave sertifika programları içermektedir.

Kariyer İngilizcesi Eğitimi; öğrencilerimize mezun olduktan sonra ulusal iş imkânlarının yanı sıra kendi alanlarına ait bilgiyi uluslararası dilde takip ederek uluslararası alanda çalışabilme imkânlarını da değerlendirebilme fırsatı sağlayacak Kariyer İngilizcesi dersleri verilmektedir. İ.R.Ü. Sürekli Eğitim Merkezi altında yürütülen Kariyer İngilizcesi dersleri, lisans ve ön lisans öğrencilerine eğitimleri süresince CEFR’e göre Genel İngilizce seviyeleri B1 olması koşulu ile talep ettiklerinde sunulan kıymetli bir fırsattır.

Hemşirelik Bölümü *

İstanbul Rumeli Üniversitesi Hemşirelik Bölümü öğrencileri 4 yıllık eğitimlerinin sonunda lisans diploması almaya hak kazanarak ile Hemşire unvanı kazandırır.

Hemşire unvanı alan lisans mezunları özel veya resmi sağlık kuruluşlarına bağlı hastane ve toplum sağlığı merkezlerinde diğer iş yerlerinde mevcut iş sağlığı ile ilgili birimlerde, eğitim kurumlarındaki ilgili birimlerde, üniversite ve araştırma kurumlarında araştırmacı olarak, koruyucu sağlık ve rehabilitasyon alanında hizmet veren kuruluşlarda çalışabilmektedir. Ayrıca mezunlar, Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği, İç Hastalıkları Hemşireliği, Ruh Sağlığı ve Hastalıkları ve Halk Sağlığı Hemşireliği gibi alanlarda lisansüstü eğitime devam ederek akademik kariyer yapabilmektedirler.

İstanbul Rumeli Üniversitesi Hemşirelik öğrencilerine 4 yıllık eğitimlerini tamamlayıp mezun olduklarında tercih edilebilirliklerini artıracak Rumeli Eğitim Metodu uygulanacaktır.

Rumeli Eğitim Metodu; uygulanan müfredata ek olarak, alanına uzman öğretim elemanları tarafından hazırlanan, çift anadal ve yan dal imkanlarını kolaylaştıran, mesleki hayatta kazanç ve tercih edilebilirlik sağlayan ilave sertifika programları içermektedir.

Kariyer İngilizcesi Eğitimi; öğrencilerimize mezun olduktan sonra ulusal iş imkânlarının yanı sıra kendi alanlarına ait bilgiyi uluslararası dilde takip ederek uluslararası alanda çalışabilme imkânlarını da değerlendirebilme fırsatı sağlayacak Kariyer İngilizcesi dersleri verilmektedir. İ.R.Ü. Sürekli Eğitim Merkezi altında yürütülen Kariyer İngilizcesi dersleri, lisans ve ön lisans öğrencilerine eğitimleri süresince CEFR’e göre Genel İngilizce seviyeleri B1 olması koşulu ile talep ettiklerinde sunulan kıymetli bir fırsattır. *Önümüzdeki eğitim – öğretim yılında öğrenci alınması planlanmaktadır.

Sağlık Yönetimi Bölümü *

İstanbul Rumeli Üniversitesi Sağlık Yönetimi Bölümü, öğrencilerine 4 yıllık eğitim sonunda lisans diploması ile Sağlık Yöneticisi unvanı kazandırır.

Sağlık Yöneticisi unvanı alan lisans mezunları, kamu hastaneleri ve özel hastanelerde, sağlık sorunlarıyla ilgili çalışma yapan gönüllü kuruluşlarda, sigorta şirketlerinde, ilaç ve tıbbi cihaz üreten endüstri kuruluşlarının yönetim basamaklarında çalışabilmektedir. Mezunlar lisansüstü eğitim alarak akademik kariyer yapabilmektedir.

İstanbul Rumeli Üniversitesi Sağlık Yönetimi Bölümü öğrencilerine 4 yıllık eğitimlerini tamamlayıp mezun olduklarında tercih edilebilirliklerini artıracak Rumeli Eğitim Metodu uygulanacaktır.

Rumeli Eğitim Metodu; uygulanan müfredata ek olarak, alanına uzman öğretim elemanları tarafından hazırlanan, çift anadal ve yan dal imkanlarını kolaylaştıran, mesleki hayatta kazanç ve tercih edilebilirlik sağlayan ilave sertifika programları içermektedir.

Kariyer İngilizcesi Eğitimi; öğrencilerimize mezun olduktan sonra ulusal iş imkânlarının yanı sıra kendi alanlarına ait bilgiyi uluslararası dilde takip ederek uluslararası alanda çalışabilme imkânlarını da değerlendirebilme fırsatı sağlayacak Kariyer İngilizcesi dersleri verilmektedir. İ.R.Ü. Sürekli Eğitim Merkezi altında yürütülen Kariyer İngilizcesi dersleri, lisans ve ön lisans öğrencilerine eğitimleri süresince CEFR’e göre Genel İngilizce seviyeleri B1 olması koşulu ile talep ettiklerinde sunulan kıymetli bir fırsattır. *Önümüzdeki eğitim – öğretim yılında öğrenci alınması planlanmaktadır.

* “Önümüzdeki Eğitim-Öğretim yılında açılması planlanmaktadır.”Sağlık Bilimleri Fakültesi Taban Puanlar

Kontenjan ve puanları görüntülemek için TIKLAYIN

Lisans Kayıt Koşulları

  • Öğrenci Bilgi Formu (https://obs.rumeli.edu.tr/oibs/ogrsis/ogr_on_Kayit_op.aspx)
  • Lise Mezuniyet Belgesi(E-devlet Çıktısı)
  • ÖSYS Yerleştirme Belgesi
  • Eğitim ücretini yatırmış olduğunu gösterir banka dekontunun aslı
  • Erkek öğrencilerin askerlik durumları e-devlet sistemi üzerinden kontrol edilecektir. Kontrol sonucunda şubeye yönlendirilmesi istenen öğrenciler askerlik tecil yazısı getirmelerinin ardından kayıt işlemi yapabileceklerdir.
  • 2023 YKS ile kayıt hakkı kazanan ancak, ortaöğretim kurumlarında, ön lisans programında veya lisans programlarında mezun aşamasında olup staj, bütünleme veya tek ders sınavına girecek adayların da belirlenen tarihlerde yükseköğretim kurumlarına geçici kayıtları yapılacaktır.

  Bu adayların mezun olduklarına ilişkin belgelerini, 31 Aralık 2023 tarihine kadar yükseköğretim kurumuna ibraz etmeleri halinde asıl kayıtları yapılacaktır.

  Bu tarihe kadar mezun olduklarını belgelemeyenlerin geçici kayıtları silinecek ve bu durumda olup belirlenen tarihlerde geçici kayıtlarını yaptırmayan adayların kayıtları yapılmayacaktır. Bu durumdaki adayların Üniversitemize başvurmaları gerekmektedir.