Yatay Geçiş

İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ 2017-2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI MERKEZİ YERLEŞTİRME PUANI İLE ÖNLİSANS VE LİSANS YATAY GEÇİŞ BAŞVURU VE DEĞERLENDİRME TAKVİMİ

Başvuru Tarihi Değerlendirme Tarihi Kesin Kayıt Tarihi Yedek Kayıt Tarihi
Başlangıç Bitiş Başlangıç Bitiş Sonuç İlan Tarihi Başlangıç Bitiş Başlangıç Bitiş
05.01.2018 02.02.2018 05.02.2018 08.02.2018 09.02.2018 12.02.2018 16.02.2018 19.02.2018 21.02.2018
BAŞVURU YERİ
(ÖNLİSANS VE LİSANS PROGRAMLARI)
İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ
ÖĞRENCİ İŞLERİ OFİSİ
Mehmet Balcı Kampüsü
Yeni Mahalle Mehmet Silivrili Caddesi No:38 İSTANBUL
(0212) 866 01 01

GEREKLİ BELGELER

 1. Başvuru formu ile bir adet fotoğraf.
 2. Nüfus cüzdan fotokopisi.
 3. Halen kayıtlı öğrenci olduğuna dair belge (son üç ay içerisinde alınmış).
 4. Herhangi bir disiplin cezası almadığını gösterir belge.
 5. Üniversiteye girdiği yıla ait merkezi yerleştirme puanını gösterir belge.
 6. Not belgesi (Transkript): Başvuran öğrencilerin ayrılacağı kurumdan alacağı, izlediği bütün dersleri, bu derslerden aldığı notları ve genel not ortalamasını gösteren onaylanmış orijinal resmi belge.
 7. Öğrenim gördüğü yükseköğretim kurumundaki diploma programına ait ders içeriklerini gösterir belge.

NOT: İlk ve Acil Yardım Önlisans Programına yatay geçiş yapmak isteyen öğrencilerin boy ve kilo durumlarını belirten sağlık raporu ile başvuru yapmaları gerekmektedir.

Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri Programı İçin Ek Şartlar Aşağıda Belirtilmektedir:

Müracaatlar, bütün belgeler tamamlanmış olarak 05 Ocak-02 Şubat 2018 tarihleri arasında yapılacaktır.

MERKEZİ YERLEŞTİRME PUANI İLE YATAY GEÇİŞ UYGULAMA ESASLARI

Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmeliğin Ek Madde 1 uyarınca yapılacak yatay geçiş işlemlerinde güz ve bahar dönemi için yükseköğretim kurumları tarafından yürütülecek işlemlere ilişkin usul ve esaslar

GÜZ BAŞVURULARINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR

 1. Yurdumuzda ve KKTC'deki Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunda yer alan yükseköğretim kurumlarına kayıt yaptırmış adayların başvuru yapabileceğine ve yurt dışındaki diğer yükseköğretim kurumlarına kayıt yaptırmış adayların başvuramayacağına, (ÖSYS Puanı ile Türkiye'de veya KKTC'de bir yükseköğretim programına yerleşen, ancak, kayıt yaptırmadan kendi imkanları ile yurtdışı yükseköğretim kurumlarına öğrenime başlayan veya ÖSYS'ye girip Türkiye'de herhangi bir yükseköğretim programını tercih etmeden, kendi imkanları ile yurtdışı yükseköğretim kurumlarında öğrenimlerine başlayan ve öğrenci statüsünde olanların adı geçen madde kapsamında başvuru yapamayacaklarına),
 2. Öğrencinin kayıt olduğu yıldaki merkezi yerleştirme puanlarının başka bir diploma programının girdiği yıldaki taban puanına eşit veya yüksek olması gerektiğine, (Örneğin, İşletme (puan türü TM1) programında kayıtlı bir öğrencinin merkezi yerleştirme puanları arasında MF4 puanı varsa ve bu öğrencinin MF4 puanının geçmek istediği İnşaat Mühendisliği programının taban puanına eşit veya yüksek olması durumunda uygulama esasları çerçevesinde yatay geçiş yapabilecektir.)
 3. Özel Yetenek Sınavı sonucuna göre kayıt yaptıran öğrencilerin de ikinci madde şartlarını sağlamaları durumunda başvuru yapabileceklerine, ancak özel yetenek sınavı ile öğrenci kabul eden programlara başvuru yapılamayacağına,
 4. Öğrencilerin kayıt olduğu yıldaki merkezi yerleştirme puanları ile geçmek istedikleri yükseköğretim programlarının merkezi yerleştirme puanını sağlamaları şartıyla önlisans veya lisans programlarına geçiş yapabilecekleri (önlisanstan lisansa veya lisanstan önlisansa),
 5. Öğrencilerin Ek Madde -1 uyarınca sadece bir defa yatay geçiş yapabilmesine, (İlgili başvuru döneminden önce Ek Madde-1 uyarınca yatay geçiş yapan öğrencilerin tekrar yatay geçiş yapamayacağına) ancak, söz konusu madde uyarınca yatay geçiş yapan öğrencilerin ÖSYS merkezi yerleştirme sonucu kayıt hakkı kazandıkları yükseköğretim kurumuna daha sonraki başvuru tarihlerinde geri dönebilmelerine,
 6. İlgili yılda ÖSYS sonucunda herhangi bir yükseköğretim programına kayıt olan öğrencilerin başvuru yapamamasına, (Öğrencilerin tercihleri doğrultusunda yerleştikleri yükseköğretim kurumlarında eğitime başlayarak, ilgili yükseköğretim programına ve yükseköğretim kurumuna intibak sürecini geçirdikten sonra, yatay geçiş sürecinin mantığına uygun olarak diğer yükseköğretim
 7. programlarına geçiş için başvuruda bulunmalarının daha faydalı olacağı hususu göz önüne alınarak, ilgili yılda ÖSYS'de yerleşerek kayıt yaptıran öğrencilerin bir sonraki dönem/yılda yapılacak işlemler sırasında başvuru hakkı bulunmaktadır.)
 8. Birinci madde uyarınca yükseköğretim kurumlarında kayıtlı olan hazırlık sınıfı, ara sınıflar ve son sınıf dahil olmak üzere öğrencilerin söz konusu maddeden yararlanmasına, bu durumdaki adayların intibakının ilgili kurullar tarafından yapılmasına,
 9. Yükseköğretim kurumlarındaki her bir diploma programının hazırlık sınıfı dahil her bir sınıfı için 90'ı geçmemek üzere Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi Kılavuzlarında öngörülen öğrenci kontenjanının %30'u kadar kontenjan ayrılmasına (Örneğin; ÖSYS Kılavuzunda Kontenjanı 120 olan bir program için %30 u kadar 36 kontenjan ayrılacak iken, kontenjanı 400 olan bir program için %30'u 120 olmasına rağmen 90 kontenjan ayrılacaktır.)"
 10. Ara sınıflarda okuyan öğrencilerin başvurması halinde başvuru yapılan yükseköğretim programına başvuru yapılan yıldaki ÖSYS kılavuzunda öğrenci alınmamışsa, başvuru yapılan programın öğrencinin öğrenim görmekte olduğu programa kayıt olduğu yıldaki ÖSYM Kılavuzunda yer alan kontenjanının dikkate alınmasına,
 11. "Üniversitelerin ayrıca bir kontenjan ilan etmesinin gerekmediğine başvuruların her yıl eğitim öğretim dönemi başlamadan önce 1 Ağustostan 15 Ağustos dahil alınmasına, başvuruların değerlendirme işlemlerinin Eylül ayının 10'una kadar ilan edilerek kayıtların da Eylül ayının 15'ine kadar bitirilmesine, kaydı yapılan öğrencilerin Eylül ayının sonuna kadar yatay geçiş yaptığı yükseköğretim kurumuna bildirilmesi",
 12. Söz konusu madde uyarınca bir programa başvuran öğrenci sayısının başvurunun yapıldığı yıl için 8 inci madde uyarınca belirlenen kontenjanı geçmemesi durumunda adayların kayıtlarının yapılmasına, başvuran aday sayısının kontenjandan fazla olması durumunda ÖSYM puanı en yüksek adaydan başlamak üzere kontenjan kadar adayın kaydının yapılması,
 13. Önlisans programlarında ise ilgili yılda sınavsız geçiş ile kontenjanın dolması halinde sadece sınavsız geçiş önceliklerinin dikkate alınmasına, kontenjanın sınavsız geçiş ile dolmayarak ÖSYS puanı ile de öğrenci alınması durumunda sınavsız geçiş ile şartları sağlayan öğrencilere öncelik verilmek üzere diğer adayların da ilgili ÖSYS Puanına bakılarak sıralanmasına,
 14. DGS puanı ile sadece DGS Kılavuzlarında tanımlanan önlisans alanlarının devam edebileceği yükseköğretim lisans programlarına başvuru yapılabileceği ve adayların ilgili yıl için programın DGS puanına sahip olmaları gerektiği ile ilgili yılda DGS ile öğrenci alınmamışsa öğrencilerin o programa başvuru yapamayacağına,

2016 YILI TAVAN VE TABAN PUANLARI için tıklayınız.

2017 YILI TAVAN VE TABAN PUANLARI için tıklayınız.

KURUM İÇİ YATAY GEÇİŞ ŞARTLARI

2017-2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI ÖNLİSANS VE LİSANS PROGRAMLARINA YATAY GEÇİŞ BAŞVURULARI

Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik’te belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde yatay geçiş yoluyla kabul edilecek öğrencilerde aranacak koşullar, gerekli belgeler ve diğer hususlar aşağıda belirtilmiştir.

KURUM İÇİ YATAY GEÇİŞ

Başvuru Koşulları
 1. Öğrenci, İstanbul Rumeli Üniversitesi’ndeki bir diploma programında halen kayıtlı öğrenci statüsünde bulunmalıdır. Kayıt dondurmuş veya izinli sayılmış olmak, yatay geçiş yapmak için engel değildir.
 2. Öğrenci, yatay geçiş yapmak istediği dönemin başına kadar, hazırlık ve yaz okulu hariç, lisansta en az bir yarıyıl en çok dört yarıyıl, önlisansta bir yarıyıl öğrenim görmüş olmalıdır.
 3. Aynı düzeyde fakat farklı puan türüyle öğrenci alan diploma programlarına yatay geçiş başvurularında, öğrencinin merkezi sınava girip, Üniversiteye kayıt olduğu yıl itibarıyla, yatay geçiş yapmak istediği İstanbul Rumeli Üniversitesi diploma programı için geçerli olan puan türünde aldığı merkezi yerleştirme puanının, geçmek istediği diploma programına eşdeğer yurt içindeki diğer diploma programlarının o yılki en düşük taban puanına eşit veya bu puandan yüksek olması gerekir.

GEREKLİ BELGELER

 1. Başvuru formu ile bir adet fotoğraf. (Kurum İçi Başvuru Formu, Kurumlar Arası Başvuru Formu)
 2. Nüfus cüzdan fotokopisi.
 3. Halen kayıtlı öğrenci olduğuna dair belge (son üç ay içerisinde alınmış).
 4. Herhangi bir disiplin cezası almadığını gösterir belge.
 5. Üniversiteye girdiği yıla ait merkezi yerleştirme puanını gösterir belge.
 6. Not belgesi (Transkript): Başvuran öğrencilerin ayrılacağı kurumdan alacağı, izlediği bütün dersleri, bu derslerden aldığı notları ve genel not ortalamasını gösteren onaylanmış orijinal resmi belge.
 7. Öğrenim gördüğü yükseköğretim kurumundaki diploma programına ait ders içeriklerini gösterir belge.
 8. Lise diplomasının fotokopisi. Yurt dışındaki liselerden mezun olan adaylar için ek olarak lise diplomalarının noter tasdikli Türkçe tercümeleri ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nden temin ettikleri Lise Diploma Denklik belgeleri.
 9. Yurt dışından yatay geçiş başvurusunda bulunan adaylar için pasaportlarında resim ve kimlik bilgilerinin bulunduğu sayfaların fotokopisi.

NOT: İlk ve Acil Yardım Önlisans Programına yatay geçiş yapmak isteyen öğrencilerin boy ve kilo durumlarını belirten sağlık raporu ile başvuru yapmaları gerekmektedir.

Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri Programı İçin Ek Şartlar Aşağıda Belirtilmektedir:

Müracaatlar, bütün belgeler tamamlanmış olarak 05 Ocak – 02 Şubat 2018 tarihleri arasında yapılacaktır.

AĞIRLIK NOT ORTALAMASIYLA KURUM DIŞI YATAY GEÇİŞ

2017-2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI ÖNLİSANS VE LİSANS PROGRAMLARINA YATAY GEÇİŞ BAŞVURULARI

Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik’te belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde yatay geçiş yoluyla kabul edilecek öğrencilerde aranacak koşullar, gerekli belgeler ve diğer hususlar aşağıda belirtilmiştir.

KURUM DIŞI YATAY GEÇİŞ

YURT İÇİ KURUMLARARASI YATAY GEÇİŞ

Başvuru Koşulları

 1. Adayın kayıtlı olduğu diploma programının yatay geçiş yapmak istediği İstanbul Rumeli Üniversitesi diploma programına eşdeğer olması gerekir.
 2. Aday, YÖK tarafından denkliği kabul edilen bir yükseköğretim kurumunda halen kayıtlı öğrenci statüsünde bulunmalıdır. Kayıt dondurmuş veya izinli sayılmış olmak, yatay geçiş başvurusu yapmak için engel değildir.
 3. Aday, yatay geçiş yapmak istediği yarıyılın başına kadar, hazırlık ve yaz okulu hariç, lisansta en az iki yarıyıl en çok beş yarıyıl, önlisansta en az bir yarıyıl en çok iki yarıyıl öğrenim görmüş olmalıdır.
 4. Adayın, kayıtlı olduğu programda bitirmiş olduğu dönemlerdeki bütün derslere ait genel not ortalaması 100 üzerinden en az 60, 4.00 üzerinden en az 2.29 olmalıdır. Yeterli koşullar sağlandığı halde kontenjanların dolmaması durumunda belirtilen başarı şartını sağlayamayan ancak, üniversiteye giriş yılındaki ilgili alan puanı, geçiş yapmak istediği programın aynı giriş yılında ilgili alandaki en düşük puanına eşit veya daha yüksek olanların başvuruları da değerlendirilir.
 5. Açık ve uzaktan öğretimden örgün öğretim programlarına yatay geçiş yapılabilmesi için, adayın öğrenim görmekte olduğu programdaki genel not ortalamasının 100 üzerinden en az 80, 4.00 üzerinden en az 3.00 olması veya kayıt olduğu yıldaki merkezi yerleştirme puanının, geçmek istediği İstanbul Rumeli Üniversitesi diploma programının o yılki taban puanına eşit veya yüksek olması gerekir.

GEREKLİ BELGELER

 1. Başvuru formu ile bir adet fotoğraf. (Kurum İçi Başvuru Formu, Kurumlar Arası Başvuru Formu)
 2. Nüfus cüzdan fotokopisi.
 3. Halen kayıtlı öğrenci olduğuna dair belge (son üç ay içerisinde alınmış).
 4. Herhangi bir disiplin cezası almadığını gösterir belge.
 5. Üniversiteye girdiği yıla ait merkezi yerleştirme puanını gösterir belge.
 6. Not belgesi (Transkript) : Başvuran öğrencilerin ayrılacağı kurumdan alacağı, izlediği bütün dersleri, bu derslerden aldığı notları ve genel not ortalamasını gösteren onaylanmış orijinal resmi belge.
 7. Öğrenim gördüğü yükseköğretim kurumundaki diploma programına ait ders içeriklerini gösterir belge.
 8. Lise diplomasının fotokopisi. Yurt dışındaki liselerden mezun olan adaylar için ek olarak lise diplomalarının noter tasdikli Türkçe tercümeleri ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nden temin ettikleri Lise Diploma Denklik belgeleri.
 9. Yurt dışından yatay geçiş başvurusunda bulunan adaylar için pasaportlarında resim ve kimlik bilgilerinin bulunduğu sayfaların fotokopisi.

NOT: İlk ve Acil Yardım Önlisans Programına yatay geçiş yapmak isteyen öğrencilerin boy ve kilo durumlarını belirten sağlık raporu ile başvuru yapmaları gerekmektedir.

Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri Programı İçin Ek Şartlar Aşağıda Belirtilmektedir:

Müracaatlar, bütün belgeler tamamlanmış olarak 05 Ocak – 02 Şubat 2018 tarihleri arasında yapılacaktır.

ÖDEME İMKANLARI

 1. Peşin Ödeme ve Peşinat Ödemesi İşlemleri:

  Banka havalesi yapmak isteyen öğrenci ve velilerimizin kullanabilecekleri hesap bilgileri aşağıdaki gibidir.

  Hesap Adı: İstanbul Rumeli Üniversitesi
  Banka: Denizbank
  Şube: Avcılar Çarşı
  Şube Kodu: 1690
  Hesap No: 13146334-352
  IBAN: TR47 0013 4000 0131 4633 4000 02

  Açıklama: Öğrenci T.C. Kimlik No+ Öğrenci Adı Soyadı+ Kazandığı Bölüm Adı

  *Öğrenci tahsilatlarımızda eğitim-öğretim ücretinin %15 oranında peşinat ödemesi alınmaktadır.

  Eğitim ücretinin tamamının tek seferde eft veya havale yoluyla ödenmesi halinde ilgili eğitim ücretinden %5 peşin ödeme indirimi yapılacaktır.

 2. Anlaşmalı Banka Aracılığıyla Taksitli Ödeme: (KMH Öğrenci Taksitlendirmesi)

  KMH Öğrenci Taksitlendirilmesinde 4 taksit olarak taksitlendirme yapılacaktır. Buna göre uygulanacak taksit şekli 1 peşin (%15 peşinat) +4 taksit şeklinde olacaktır.

  *KMH Öğrenci Taksitlendirmesinden faydalanacak öğrenci ve velilerimizin Nüfus Cüzdanlarının varsa gelir belgelerinin yanında olması gerekmektedir.

 3. Kredi Kartı ile Taksitli Ödeme:

  Kredi Kartı ile ödeme yapmak isteyen öğrenci ve velilerimiz için anlaşmalı banka kartlarımız şu şekildedir.*

  • Bonus Özellikli tüm kartlar (Denizbank aracılığıyla)
  • Yapı Kredi –Vadaa özellikli tüm kartlar
  • İş Bankası – Maximum özellikli tüm kartlar

  *Kredi kartlarına %15 peşinat ödemesi nakit olarak tahsil edildikten sonra 4 taksit yapılmaktadır.

  Taksitli ödeme işlemlerinde senet ile ödeme kesinlikle kabul edilmemektedir.