Kayıt Evrakları


2019 - 2020 Akademik yılı güz döneminde İstanbul Rumeli Üniversitesi’ne yeni kabul edilen ön lisans ve lisans öğrencilerinin üniversiteye ilk kayıt işlemleri ÖSYM Kılavuzunda belirtilen tarih ve yerlerde yapılacaktır. Adayların belirtilen kayıt günlerinde kayıt için gerekli belgelerle birlikte şahsen veya vekillerinin noter tasdikli vekâletname ile kayıt yaptırmaları gerekmektedir.

KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER

 • Öğrenci Bilgi Formu
 • ÖSYS Sonuç Belgesi (İnternet çıktısı),
 • Lise diplomasının aslı ya da yeni tarihli geçici mezuniyet belgesi,
 • Nüfus cüzdanı fotokopisi,
 • 4 adet fotoğraf,
 • Erkek öğrencilerin askerlik durumları e-devlet sistemi üzerinden kontrol edilecektir. Kontrol sonucunda şubeye yönlendirilmesi istenen öğrenciler askerlik tecil yazısı getirmelerinin ardından kayıt işlemi yapabileceklerdir
 • Eğitim ücretini yatırmış olduğunu gösterir banka dekontunun aslı,

Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri Programı İçin Ek Şartlar Aşağıda Belirtilmektedir:

 • Sağlık durumu uçuşa elverişli olmak (Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünce yetkilendirilmiş sağlık kurumlarından sağlık durumlarının uçuşa uygun olduğuna dair rapor almaları gerekmektedir),
 • Bayanlar için 160 cm - 180 cm ve erkekler için 170 cm - 190 cm arası boya sahip olmak (ağırlığı, boy uzunluğunun santimetre olarak ifade edilen değerinin son iki rakamından en çok 5 kilogram fazla veya 15 kilogram noksan ağırlıkta olmak),
 • Kabin memuru üniforması giyildiğinde vücudunun görünecek yerlerinde dövme, yara izi vb. bulunmamak,
 • Dilinde kekemelik, pelteklik, tutukluk bulunmamak,
 • Taksirli trafik suçu hariç, adli sicil kaydı bulunmamak.

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünce yetkilendirilmiş sağlık kuruluşları için tıklayınız!

SİVİL HAVA ULAŞTIRMA İŞLETMECİLİĞİ Programı İçin Ek Şartlar Aşağıda Belirtilmektedir:

 • Havalimanı giriş kartı almasına engel oluşturacak herhangi bir Adli Sicil Kaydı veya Adli Sicil Arşiv Kaydı bulunmamak.
 • Mesleği ve/veya meslekte verilen görevi icra etmesine engel oluşturacak herhangi bir sağlık sorunu bulunmadığına dair tam teşekküllü bir
  hastaneden son 6 ay içinde almış olmak şartıyla heyet raporu almak (işitme kaybı/ eksikliği, görme kaybı/eksikliği vb).

UÇAK TEKNOLOJİSİ Programı İçin Ek Şartlar Aşağıda Belirtilmektedir:

 • Havalimanı giriş kartı almasına engel oluşturacak herhangi bir Adli Sicil Kaydı veya Adli Sicil Arşiv Kaydı bulunmamak.
 • Mesleği ve/veya meslekte verilen görevi icra etmesine engel oluşturacak herhangi bir sağlık sorunu bulunmadığına dair tam teşekküllü bir
  hastaneden son 6 ay içinde almış olmak şartıyla heyet raporu almak (renk körlüğü, işitme kaybı/eksikliği, görme kaybı/eksikliği vb).

SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ için Ek Şartlar Aşağıda Belirtilmektedir. 

 • Sağlık Raporunda "Spor Bilimleri Fakültesi Özel Yetenek sınavlarına girmesinde, spor yapmasında sağlık yönünden sakınca yoktur" ibaresi bulunacaktır. 
Designneuro