Kayıt Evrakları


2020 - 2021 Eğitim Öğretim döneminde Üniversitemize ön lisans ve lisans programlarına yerleşen adayların   kayıt işlemleri ÖSYM Kılavuzunda belirtilen tarih ve yerlerde yapılacaktır. Adayların kayıt günlerinde kayıt için gerekli belgelerle birlikte Üniversitemize gelmeleri gerekmektedir.

 

KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER

· Öğrenci Bilgi Formu ( TIKLAYINIZ ) ( linkteki bilgileri doldurup imzalı çıktısı)

·  ÖSYS Sonuç Belgesi (İnternet çıktısı),

·  Lise diplomasının aslı ya da yeni tarihli geçici mezuniyet belgesi,

·  Nüfus cüzdanı fotokopisi,

·  4 adet fotoğraf,

· Erkek öğrencilerin askerlik durumları e-devlet sistemi üzerinden kontrol edilecektir. Kontrol sonucunda şubeye yönlendirilmesi istenen öğrenciler askerlik tecil yazısı getirmelerinin ardından kayıt işlemi yapabileceklerdir

·  Eğitim ücretini yatırmış olduğunu gösterir banka dekontunun aslı,

Not: 2020 YKS EK yerleştirme ile kayıt hakkı kazanan ancak, ortaöğretim kurumlarında, ön lisans programında veya lisans programlarında mezun aşamasında olup staj, bütünleme veya tek ders sınavına girecek adayların da belirlenen tarihlerde yükseköğretim kurumlarına geçici kayıtları yapılacaktır. Bu adayların mezun olduklarına ilişkin belgelerini, 31 Aralık 2020 tarihine kadar yükseköğretim kurumuna ibraz etmeleri halinde asıl kayıtları yapılacaktır. Bu tarihe kadar mezun olduklarını belgelemeyenlerin geçici kayıtları silinecek ve bu durumda olup belirlenen tarihlerde geçici kayıtlarını yaptırmayan adayların kayıtları yapılmayacaktır. Bu durumdaki adayların Üniversitemize başvurmaları gerekmektedir.


SİVİL HAVACILIK KABİN HİZMETLERİ PROGRAMI İçin Ek Şartlar Aşağıda Belirtilmektedir:

·  Sağlık durumu uçuşa elverişli olmak (Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünce yetkilendirilmiş sağlık kurumlarından sağlık durumlarının uçuşa uygun olduğuna dair rapor almaları gerekmektedir),

·  Bayanlar için 160 cm - 180 cm ve erkekler için 170 cm - 190 cm arası boya sahip olmak (ağırlığı, boy uzunluğunun santimetre olarak ifade edilen değerinin son iki rakamından en çok 5 kilogram fazla veya 15 kilogram noksan ağırlıkta olmak),

·  Kabin memuru üniforması giyildiğinde vücudunun görünecek yerlerinde dövme, yara izi vb. bulunmamak,

·  Dilinde kekemelik, pelteklik, tutukluk bulunmamak,

·  Taksirli trafik suçu hariç, adli sicil kaydı bulunmamak.

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünce yetkilendirilmiş sağlık kuruluşları için TIKLAYINIZ


HAVACILIK YÖNETİMİ (lisans), SİVİL HAVA ULAŞTIRMA İŞLETMECİLİĞİ (ön lisans) İçin Ek Şartlar Aşağıda Belirtilmektedir:

·     Havalimanı giriş kartı almasına engel oluşturacak herhangi bir Adli Sicil Kaydı veya Adli Sicil Arşiv Kaydı bulunmamak.

·             Mesleği ve/veya meslekte verilen görevi icra etmesine engel oluşturacak herhangi bir sağlık sorunu bulunmadığına dair tam teşekküllü bir
hastaneden son 6 ay içinde almış olmak şartıyla heyet raporu almak (işitme kaybı/ eksikliği, görme kaybı/eksikliği vb).


UÇAK TEKNOLOJİSİ PROGRAMI İçin Ek Şartlar Aşağıda Belirtilmektedir:

·  Havalimanı giriş kartı almasına engel oluşturacak herhangi bir Adli Sicil Kaydı veya Adli Sicil Arşiv Kaydı bulunmamak.

·  Mesleği ve/veya meslekte verilen görevi icra etmesine engel oluşturacak herhangi bir sağlık sorunu bulunmadığına dair tam teşekküllü bir
hastaneden son 6 ay içinde almış olmak şartıyla heyet raporu almak (renk körlüğü, işitme kaybı/eksikliği, görme kaybı/eksikliği vb).


SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ için Ek Şartlar Aşağıda Belirtilmektedir. 

·  Sağlık Raporunda "Spor Bilimleri Fakültesi Özel Yetenek sınavlarına girmesinde, spor yapmasında sağlık yönünden sakınca yoktur" ibaresi bulunacaktır. 

 

E-Devlet Üzerinden Elektronik Kayıt İşlemleri

 2020 ÖSYS sonuçlarına göre Üniversitemize sağlık raporu istenilen programlar hariç Tam burslu(%100) kontenjan dahilinde yerleşen adaylar, kayıtlarını 29 Ağustos-2 Eylül 2020 tarihleri arasında e-devlet üzerinden yapabilecektir. E-devlet üzerinden e-kayıt zorunlu olmayıp isteğe bağlıdır.

 

E-devlet üzerinden e-kaydı tercih etmeyen veya zorunlu nedenlerle e-kayıt yapamayan adaylar, kayıt işlemlerini Üniversitemiz Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına şahsen başvurarak 31 Ağustos-4 Eylül 2020 tarihleri arasında yaptırabileceklerdir.

* E-Kayıt işlemini başarı ile tamamlayan öğrencilerin kayıt zamanı Üniversiteye gelmesine gerek yoktur.

 **Özel belge gerekliliği olan (Havacılık Yönetimi, Uçak Teknolojisi, Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği, Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri Programlarına kayıt yaptıracak Tam Burslu) adayların belge sunmaları gerektiğinden Üniversitemize gelerek kayıt işlemlerini yaptırmaları gerekmektedir.

Designneuro