Lisans Kayıt Koşulları


  • Öğrenci Bilgi Formu
  • ÖSYS Sonuç Belgesi (İnternet çıktısı),
  • Lise diplomasının aslı ya da yeni tarihli geçici mezuniyet belgesi,
  • Nüfus cüzdanı fotokopisi,
  • 4 Adet Vesikalık Fotoğraf
  • 1995 doğumlu ve daha önceki yıllarda doğmuş erkek adaylar için ilgili Askerlik Şubesinden alınacak bir Fakülte veya Yüksekokula kayıt olmasında askerlikçe sakınca olmadığına dair Askerlik Durum Belgesi,
  • Eğitim ücretini yatırmış olduğunu gösterir banka dekontunun aslı,
  • Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri Programı İçin Ek Şartlar Aşağıda Belirtilmektedir:

-Sağlık durumu uçuşa elverişli olmak (Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünce yetkilendirilmiş sağlık kurumlarından sağlık durumlarının uçuşa uygun olduğuna dair rapor almaları gerekmektedir), Sağlık kurumları için tıklayınız.

-Bayanlar için 160 cm - 180 cm ve erkekler için 170 cm - 190 cm arası boya sahip olmak (ağırlığı, boy uzunluğunun santimetre olarak ifade edilen değerinin son iki rakamından en çok 5 kilogram fazla veya 15 kilogram noksan ağırlıkta olmak),

-Kabin memuru üniforması giyildiğinde vücudunun görünecek yerlerinde dövme, yara izi vb. bulunmamak),

-Dilinde kekemelik, pelteklik, tutukluk bulunmamak,

-Taksirli trafik suçu hariç, adli sicil kaydı bulunmamak.

Designneuro