Neden Rumeli Üniversitesi


Neden Rumeli Üniversitesi?

  • Zengin altyapıya sahip yerleşke içerisinde, dünya standartlarında eğitim verilmektedir.
  • 2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı’nda bölüm bazlı %100, %50 ve %25 burs imkânı sunulmaktadır.
  • Sağlık bölümlerinde anlaşmalı kurumlarda uygulamalı eğitim fırsatı.
  • Son teknoloji ile donatılmış eğitim laboratuvarlarında eğitim görülmektedir.
  • Yerleşke yakınında güvenli barınma imkânları sunulmaktadır.
  • İstanbul Rumeli Üniversitesi önlisans eğitimini başarı ile tamamlamayan öğrenciler, üniversitemizin uzman akademik kadrosundan almış oldukları eğitim sonrasında Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ile dönem uzatmadan lisans eğitimlerini tamamlayabilmektedir.
  • İstanbul Rumeli Üniversitesi öğrencileri, eğitim süresi boyunca Sürekli Eğitim Merkezi ile verilen sertifika programları ile desteklenmektedir. Verilecek sertifikalar, mevzuat güncellemelerini takip etmektedir. Sertifika programlarını başarı ile tamamlayan öğrenciler, mezuniyet aşamasında uluslararası alanda ihtiyaç duyulan donanıma sahip olarak, profesyonel iş hayatına geçiş yapar.
  • Çift anadal ve yan dal imkânları ile öğrencilerimiz, eğitim gördükleri dönem içerisinde kendilerini geliştirerek, yeterliliklerini diploma ve sertifika ile belgeleyebilmektedir.
  • Lisans bölümleri ve önlisans programının eğitim dili Türkçe’dir.“Kariyer İngilizcesi Dersleri öğrencilerin eğitimlerine ana dilde devam ederken uluslararası ölçekte kariyer edinebilmeleri için alanlarına özel İngilizce bilgisine sahip olmalarını amaçlar. Öğrencilerin bölümlerindeki alan derslerinde öğrendikleri konuları kapsayan İngilizce yazılmış metinleri okuyup anladıkları derslerdir. Her bölüme özel seçilmiş metinler bölüm hocaları tarafından önerilmiştir. Her alanın sık kullanılan İngilizce kelimeleri ve terminolojisi, okuma metninin içeriğine dayandırılarak öğretilir. Metnin içeriğinin anlaşılmasında yaşanabilecek dil ile ilgili problemler varsa ele alınır. Bu yüzden dersi alacakların Genel İngilizce dil seviyesinin CEFR’e göre en az B1 olması istenir. Derslere her yıl devam eden öğrencilerin alanlarında İngilizce yazılmış kitap ve makaleleri rahatlıkla okuyup anlayabilmesi hedeflenmiştir. 

İstanbul Rumeli Üniversitesi öğrencileri, eğitim süresi boyunca almış oldukları kaliteli eğitim metodu ile profesyonel iş hayatına bir adım önce başlar…

Designneuro