Kurum İçi Yatay Geçiş


KURUM İÇİ YATAY GEÇİŞ KOŞULLARI

1.      Yatay geçiş işlemleri "Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş Esaslarına İlişkin Yönetmelik" hükümleri çerçevesinde yapılır.

2.      Kurum içi yatay geçiş için öğrencinin, kayıtlı olduğu programda bitirmiş olduğu dönemlere ait ağırlıklı genel  not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.29 olması şartı aranır.

3.      Üniversite bünyesindeki aynı düzeyde öğrenci kabul eden diploma programları arasında yatay geçiş başvurusu yapılabilmesi için, öğrencinin merkezi sınava girdiği yıl itibarıyla geçmek istediği diploma programı için geçerli olan puan türünde aldığı merkezi yerleştirme puanının, geçmek istediği diploma programına eşdeğer yurt içindeki diğer üniversitelerin diploma programlarının en düşük taban puanından az olmaması şartı aranır.

4.      Aynı diploma programlarında birinci öğretimden ikinci öğretime kontenjan sınırlaması olmaksızın yatay geçiş yapılabilir. 

5.      İkinci öğretim diploma programlarından başarı bakımından bulunduğu sınıfın ilk yüzde onuna girerek bir üst sınıfa geçen öğrenciler birinci öğretim diploma programlarına kontenjan dahilinde yatay geçiş yapılabilir.

6.      Öğrencinin yatay geçiş başvurusu yapabilmesi için uyarma ve kınama dışında disiplin cezası almamış olması gereklidir.

7.      Kayıt dondurmuş olmak, yatay geçiş hakkından yararlanmak için engel teşkil etmez.

8.      Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri Programına geçiş yapacak öğrencilerin Sağlık durumu uçuşa elverişli olmak (Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünce yetkilendirilmiş sağlık kurumlarından sağlık durumlarının uçuşa uygun olduğuna dair rapor almaları gerekmektedir),Bayanlar için 160 cm – 180 cm ve erkekler için 170 cm – 190 cm arası boya sahip olmak (ağırlığı, boy uzunluğunun santimetre olarak ifade edilen değerinin son iki rakamından en çok 5 kilogram fazla veya 15 kilogram noksan ağırlıkta olmak),Kabin memuru üniforması giyildiğinde vücudunun görünecek yerlerinde dövme, yara izi vb. bulunmamak, Dilinde kekemelik, pelteklik, tutukluk bulunmamak, Taksirli trafik suçu hariç, adli sicil kaydı bulunmamak şartı aranır.

9.      Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği Programına geçiş yapacak öğrencilerin kesin kayıt yaptırmadan önce Havalimanı giriş kartı almasına engel oluşturacak herhangi bir Adli Sicil Kaydı veya Adli Sicil Arşiv Kaydı bulunmadığını gösteren belge ve  Mesleği ve/veya meslekte verilen görevi icra etmesine engel oluşturacak herhangi bir sağlık sorunu bulunmadığına dair tam teşekküllü bir hastaneden son 6 ay içinde almış olmak şartıyla (işitme kaybı/ eksikliği, görme kaybı/eksikliği vb). heyet raporu getirmeleri gereklidir.


Kurum İçi Yatay Geçiş Başvuru İçin Gerekli Belgeler

·         Başvuru Formu

·         Transkript

·         ÖSYS sonuç belgesi (öğrencinin kayıt yaptırdığı yıla ait Puan Kartı ve Yerleştirme Belgesi)

Başvurular Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına yapılmaktadır. Başvurular ilgili fakültelerin komisyonları tarafından incelenir ve uygun görülen öğrenciler kesin kayıt yaptırmaya hak kazanırlar.


 Başvuru takvimi için Tıklayınız.

 Kurum İçi Yatay geçiş başvuru formu için Tıklayınız.

 Kurum İçi Önlisans - Lisans kontenjan bilgileri için Tıklayınız.

 Eşdeğer Program Bilgileri için Tıklayınız.

Designneuro