Randevu Al

Erasmus ve Değişim Programları

Erasmus ve Değişim Programları

Uluslararasılaşmanın en önemli ayaklarından biri de Erasmus hareketliliğidir İstanbul Rumeli Üniversitesi Erasmus Koordinatörlüğü üniversitemiz ile yabancı yükseköğretim ve araştırma merkezleri arasında öğrenci ve personel hareketliliği, proje ve benzer faaliyetlerin hayata geçirilmesi, idare edilmesi ve koordine edilmesini sağlamak amacıyla faaliyet göstermektedir.

Üniversitemiz isteğe bağlı hazırlık sınıfı öğrencilerine Erasmus hareketliliğine dahil olabilmelerini sağlayacak Bı düzeyinde İngilizce öğrenme imkânı sunmaktadır. Hazırlık sınıfına ek olarak, fakülte ve meslek yüksekokulu öğrencilerine üniversitedeki eğitimleri boyunca İngilizce dil dersleri verilmektedir. Bunun dışında Sürekli Eğitim Merkezi bünyesinde Yabancı Diller Bölümünde görevli akademisyenlerimizin katkısıyla istekli öğrencilere "Kariyer İngilizcesi" dersleri sunulmaktadır. "Kariyer İngilizcesi Dersleri öğrencilerin eğitimlerine ana dilde devam ederken, uluslararası ölçekte kariyer edinebilmeleri için eğitim aldıkları alanlara özel İngilizce bilgisine sahip olmalarını amaçlar. Dersi alacak öğrencilerimizin Genel İngilizce dil seviyesinin CEFR'ye göre en az Bı olması gerekmektedir. Derslere devam eden öğrencilerin alanlarında İngilizce yazılmış kitap ve makaleleri rahatlıkla okuyup anlayabilmeleri hedeflenmiştir.

İstanbul Rumeli Üniversitesi bünyesinde yer alan Uluslararası Ofis, çalışmalarını yabancı öğrencilerin üniversitemize kazandırılması hususunda yoğunlaştırmıştır. Başvuru ve diğer süreçlerle ilgili bilgilendirmeler Uluslararası Ofise tahsis edilmiş bulunan internet sayfası üzerinden yapılmakta. Başvuru e sonuçların takibi yine aynı mecra üzerinden yapılabilmektedir. Ayrıca İstanbul Rumeli Üniversitesi Yurt Dışından Öğrenci Kabulü Yönergesi aracılığıyla yurtdışından gelecek öğrencilerin kabul şartlarına ilişkin çerçevesini belirlenmiştir. Yurtdışı Öğrenci Kabul Komisyonu belirlenen süreçler kapsamında alışmalarını sürdürmektedir.

İstanbul Rumeli Üniversitesi IAESTE Kulübü öğrencilerini, Uluslararası Stajyer Değişim Programı IAESTE (International Association for the Exchange of Students for Technical Experience Kulübü) nin faaliyetleri konusunda bilgilendirmek; International Association for the Exchange of Students for Technical Experience adlı kulübümüzü, üniversite içinde ve dışında tanıtmak; IRÜ öğrencilerinin yurt dışında staj, akademik değişim ve gönüllü organizasyonlar konularında diğer kulüpler ve organizasyonlardan haberdar olmasını sağlamak ve bu birimlerle ortak faaliyetler yürütmek, uluslararası stajyer değişimi için gerekli faaliyetleri yürütmek, staj yerleri bulmak, gelen stajyerlerle ilgilenmek, bu amaçları yerine getirmek için her türlü kültürel ve turistik faaliyetleri düzenlemek, broşürler, kitaplar ve diğer yayınlar ile internet sitesini hazırlamak, Türk kültürünü tanıtıcı etkinlikler düzenlemektir.