Randevu Al

İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi

İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi

Dekanın Mesajı

İstanbul Rumeli Üniversitesi İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi bünyesinde yer alan bölümlerimiz; toplumun siyasal koşullarını belirleyip yönetici ve vasıflı personel ihtiyacını karşılamayı, analitik düşünebilen ve etik değerlerine bağlı bireyleri topluma kazandırmayı amaç edinmiştir.

Fakültenin hedefi; güncel gelişmeleri izleyen, özgüveni yüksek, analiz ederek stratejik düşünebilen bireyler yetiştirebilmektedir. İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi mezunlarının üniversitemizde aldıkları eğitimin, iş hayatına attıkları ilk adımlarında, onları destekleyecek bilgi birikimini sağlaması bir diğer hedefimizdir.

Her bir bölümümüz kendi bilimsel uğraş alanları içinde öğrencileri; toplumsal, ekonomik, uluslararası ve teknolojik ilişkileri analiz edebilecek ve çözüm yolları üzerinde güçlü ve bağımsız düşünme becerilerine sahip, açık, berrak fikirler ileri sürebilecek düzeyde yetişmeleri hedeflenmektedir. Öğrencilerimizin, toplumun iktisadi ve sosyal sorunlarının çözümüne katkı sağlayabilecek donanıma sahip bireyler olarak yetişmeleri hedeflenmektedir. Bu yolla her biryin içinde yaşadığı toplumun gelişmesine ve toplumsal huzurun sürekliliğinin arttırılmasına fayda sağlaması esas alınmaktadır. Teorik gelişmeler yanında uygulamalara da önem verilen öğretim metotları ile öğrencilerimizin hayata atıldıklarında, başta kendileri ve aileleri olmak üzeri topluma da yüksek düzeyde yarar sağlamaları esas düşüncemizi oluşturmaktadır. Hedefimiz öğrencilerimize verilen bilgiler ile karşılaştıkları sorunları doğru anlama ve çözme, riskleri ortadan kaldırarak sorunların giderimesini sağlama yeteneklerini geliştirmektedir.

Günümüz dünyasında sosyal ve ekonomik gelişmede bilgi önemli yer tutmaktadır. Günümüzde gelişmiş toplumlara "bilgi toplumu" denilmesinin nedeni, bilgiye dayanarak gelişmelerini tamamlamış olmalarıdır. Gerçek hayatta sosyal, ekonomik ve teknolojik gelişme, mevcut bilgiler yanında, yeni bilgiler yaratmak ve yaratılan yeni bilgileri toplum için kullanmak gereğini ortaya koymaktadır. Bunun için de yetişmekte olan gençlerimizin evrensel bilgilerle donatılmış, donanımlı, özgün düşünce geliştirebilen nitelikli, etik kamusal değerlerle ve uygun bilgi donanımıyla yetiştirilmelerine ihtiyaç bulunmaktadır.

Fakültemizin kuruluş gayesi, toplumun ihtiyaç duyduğu bilgilerle donatılmış insan gücünü yetiştirmektir. Günümüzde bilgiye olan ihtiyaç geçmiş dönemlerle mukayese edilemeyecek kadar hızla artmaktadır. Bu yeni yapılaşmada bilgi ancak doğru berlenmiş hedeflere ve eğitim kurumlarıyla verilebilmektedir. Fakültemizin amacı da siyasal bilimler ve sosyal bilimler kapsamı içine giren geniş bilim alanlarında, yenilikçi, araştırmacı, girişimci ve yönetici yeteneklerini geliştiren öğrencileri yetiştirmektir. Gerek kamu ve gerek özel kesimin ihtiyaç duyduğu bilgilerle donatılmış, yönetici vasfına haiz elemanların yetiştirilerek istihdam olanaklarının arttırılması ve Üniversite-Sanayi ilişkilerini geliştirerek iş aleminin ihtiyaç duyduğu bilgilerle donatılmış öğrencileri yetiştirerek vasıflı işgücü arzının arttırılması hedeflenmektedir.

Prof. Dr. Ahmet Mucip GÖKÇEN
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Dekanı

Bölümler

Havacılık Yönetim Bölümü

 Havacılık Yönetimi Bölümü puan türü EA olup, eğitim dili Türkçedir. Mezunlar; Türk Hava Yolları, özel havayolu ve işletmeleri, hava alanları, yer hizmetleri işletmeleri, ikram kargo ve lojistik işletmeleriyle diğer havacılık kuruluşlarının yanı sıra Ulaştırma Bakanlığı, SHGM, DHMİ ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı gibi kamu kurum ve kuruluşlarında çalışabileceklerdir. Ayrıca hizmet sektöründe ve farklı alanlarda faaliyet gösteren işletmelerde de görev yapabileceklerdir.

İstanbul Rumeli Üniversitesi Havacılık Yönetimi öğrencileri lisans eğitimleri esnasında eş zamanlı RumeliSEM Uçuş Okuluna devam edebilmektedir. Bu sayede öğrenciler lisans diploması ve pilot lisansı alarak mezun olma şansına sahip olurlar.

İstanbul Rumeli Üniversitesi Havacılık Yönetimi Bölümü öğrencilerine 4 yıllık eğitimlerini tamamlayıp mezun olduklarında tercih edilebilirliklerini artıracak Rumeli Eğitim Metodu uygulanacaktır.

Rumeli Eğitim Metodu; uygulanan müfredata ek olarak, alanına uzman öğretim elemanları tarafından hazırlanan, çift anadal ve yan dal imkânlarını kolaylaştıran, mesleki hayatta kazanç ve tercih edilebilirlik sağlayan ilave sertifika programları içermektedir.

Kariyer İngilizcesi Eğitimi; öğrencilerimize mezun olduktan sonra ulusal iş imkânlarının yanı sıra kendi alanlarına ait bilgiyi uluslararası dilde takip ederek uluslararası alanda çalışabilme imkânlarını da değerlendirebilme fırsatı sağlayacak Kariyer İngilizcesi dersleri verilmektedir. İ.R.Ü. Sürekli Eğitim Merkezi altında yürütülen Kariyer İngilizcesi dersleri, lisans ve ön lisans öğrencilerine eğitimleri süresince CEFR’e göre Genel İngilizce seviyeleri B1 olması koşulu ile talep ettiklerinde sunulan kıymetli bir fırsattır.

Psikoloji Bölümü

İstanbul Rumeli Üniversitesi Psikoloji Bölümü, öğrencilerine 4 yıllık eğitim sonunda lisans diploması ile Psikolog unvanı kazandırır. Psikoloji Bölümü puan türü EA olup, eğitim dili Türkçedir.

Psikolog unvanı alan lisans mezunları, devlet hastaneleri ve özel hastaneler, kreş ve anaokulları, özel eğitim merkezleri, araştırma şirketleri, aile ve sosyal politikalar bakanlığına bağlı kurumlar, huzurevleri, sanayi ve endüstri kuruluşları, insan kaynakları departmanları, rehberlik ve araştırma merkezleri, emniyet müdürlükleri, adli kurumlar (aile mahkemeleri, ceza ve tevkif evleri) ve psikoteknik merkezlerinde istihdam edilirler. Gerekli koşullar yerine getirildiğinde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı kurumlarda da çalışma olanakları bulunmaktadır.

Mezunlar, lisansüstü eğitim alarak akademik kariyer yapabilmektedir. Klinik psikoloji yüksek lisansı yapan öğrenciler klinik psikolog unvanı alabilmektedirler. İstanbul Rumeli Üniversitesi Psikoloji Bölümü öğrencilerine 4 yıllık eğitimlerini tamamlayıp mezun olduklarında tercih edilirliklerini arttıracak Rumeli Eğitim Metodu uygulanacaktır.

Rumeli Eğitim Metodu; uygulanan müfredata ek olarak, alanına uzman öğretim elemanları tarafından hazırlanan, çift anadal ve yan dal imkânlarını kolaylaştıran, mesleki hayatta kazanç ve tercih edilebilirlik sağlayan ilave sertifika programları içermektedir.

Kariyer İngilizcesi Eğitimi; öğrencilerimize mezun olduktan sonra ulusal iş imkânlarının yanı sıra kendi alanlarına ait bilgiyi uluslararası dilde takip ederek uluslararası alanda çalışabilme imkânlarını da değerlendirebilme fırsatı sağlayacak Kariyer İngilizcesi dersleri verilmektedir. İ.R.Ü. Sürekli Eğitim Merkezi altında yürütülen Kariyer İngilizcesi dersleri, lisans ve ön lisans öğrencilerine eğitimleri süresince CEFR’e göre Genel İngilizce seviyeleri B1 olması koşulu ile talep ettiklerinde sunulan kıymetli bir fırsattır.


İstanbul Rumeli Üniversitesi Psikoloji Bölümü, öğrencilerine 4 yıllık eğitim sonunda lisans diploması ile Psikolog unvanı kazandırır. Psikoloji Bölümü puan türü EA olup, eğitim dili Türkçedir.

Psikolog unvanı alan lisans mezunları, devlet hastaneleri ve özel hastaneler, kreş ve anaokulları, özel eğitim merkezleri, araştırma şirketleri, aile ve sosyal politikalar bakanlığına bağlı kurumlar, huzurevleri, sanayi ve endüstri kuruluşları, insan kaynakları departmanları, rehberlik ve araştırma merkezleri, emniyet müdürlükleri, adli kurumlar (aile mahkemeleri, ceza ve tevkif evleri) ve psikoteknik merkezlerinde istihdam edilirler. Gerekli koşullar yerine getirildiğinde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı kurumlarda da çalışma olanakları bulunmaktadır.

Mezunlar, lisansüstü eğitim alarak akademik kariyer yapabilmektedir. Klinik psikoloji yüksek lisansı yapan öğrenciler klinik psikolog unvanı alabilmektedirler. İstanbul Rumeli Üniversitesi Psikoloji Bölümü öğrencilerine 4 yıllık eğitimlerini tamamlayıp mezun olduklarında tercih edilirliklerini arttıracak Rumeli Eğitim Metodu uygulanacaktır.

Rumeli Eğitim Metodu; uygulanan müfredata ek olarak, alanına uzman öğretim elemanları tarafından hazırlanan, çift anadal ve yan dal imkânlarını kolaylaştıran, mesleki hayatta kazanç ve tercih edilebilirlik sağlayan ilave sertifika programları içermektedir.

Kariyer İngilizcesi Eğitimi; öğrencilerimize mezun olduktan sonra ulusal iş imkânlarının yanı sıra kendi alanlarına ait bilgiyi uluslararası dilde takip ederek uluslararası alanda çalışabilme imkânlarını da değerlendirebilme fırsatı sağlayacak Kariyer İngilizcesi dersleri verilmektedir. İ.R.Ü. Sürekli Eğitim Merkezi altında yürütülen Kariyer İngilizcesi dersleri, lisans ve ön lisans öğrencilerine eğitimleri süresince CEFR’e göre Genel İngilizce seviyeleri B1 olması koşulu ile talep ettiklerinde sunulan kıymetli bir fırsattır.


Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü

İstanbul Rumeli Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü öğrencilerine 4 yıllık lisans diploması ile Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi uzmanı unvanı kazandırır. Siyaset ve Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü puan türü EA olup, eğitim dili Türkçedir.

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi uzmanı unvanı alan lisans mezunları tüm bakanlıklarda meslek-kariyer memuru veya uzman olarak çalışabilmektedir. Müsteşarlıklarda, hükümete bağlı kamu kurum ve kuruluşlarında, İçişleri Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı başta olmak üzere tüm bakanlıklarda memur veya uzman olarak çalışabilirler. Ayrıca devlet müsteşarlıklarında, kamu kurum ve kuruluşlarında, belediyelerde, il özel idarelerinde yönetici ya da uzman olarak görev alabilirler. Diğer yandan bölüm mezunları idari yargı organlarında idari hâkim olabilmektedirler. Tüm özel kurumlarda istihdam edilebilecekleri gibi sivil toplum kuruluşları, danışmanlık enstitüleri, uluslararası organizasyonlar, düşünce kuruluşları, finans kurumları, bankalar ve medya sektörü de bölüm mezunlarının istihdam edilebileceği alanlar içindedir. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi mezunlarının lisansüstü derecelerini elde ederek akademik dünyada da kariyer sahibi olmaları mümkündür.

İstanbul Rumeli Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü öğrencilerine 4 yıllık eğitimlerini tamamlayıp mezun olduklarında tercih edilirliklerini artıracak Rumeli Eğitim Metodu uygulanacaktır.

Rumeli Eğitim Metodu; uygulanan müfredata ek olarak, alanına uzman öğretim elemanları tarafından hazırlanan, çift anadal ve yan dal imkanlarını kolaylaştıran, mesleki hayatta kazanç ve tercih edilebilirlik sağlayan ilave sertifika programları içermektedir.

Kariyer İngilizcesi Eğitimi; öğrencilerimize mezun olduktan sonra ulusal iş imkânlarının yanı sıra kendi alanlarına ait bilgiyi uluslararası dilde takip ederek uluslararası alanda çalışabilme imkânlarını da değerlendirebilme fırsatı sağlayacak Kariyer İngilizcesi dersleri verilmektedir. İ.R.Ü. Sürekli Eğitim Merkezi altında yürütülen Kariyer İngilizcesi dersleri, lisans ve ön lisans öğrencilerine eğitimleri süresince CEFR’e göre Genel İngilizce seviyeleri B1 olması koşulu ile talep ettiklerinde sunulan kıymetli bir fırsattır.

Uluslararası İlişkiler Bölümü

İstanbul Rumeli Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü, öğrencilerine 4 yıllık eğitim sonunda lisans diploması ile Uluslararası İlişkiler Uzmanı unvanı kazandırır. Uluslararası İlişkiler Bölümü puan türü EA olup, eğitim dili Türkçedir.

Uluslararası İlişkiler Uzmanı unvanı alan lisans mezunları uluslararası ticaret firmaları, bankalar, denetleme kurulları, stratejik araştırma ve düşünce kuruluşlarıyla, kamu sektöründe; Başbakanlık, Dışişleri Bakanlığı, AB Bakanlığı, Millî Savunma Bakanlığı gibi birçok bakanlıkta görev alabilmektedir. Mezunlar lisansüstü derecelerini elde ederek akademik kariyer yapabilmektedir.

Açılan sınavlarda başarı gösterirlerse diplomasi alanında çeşitli unvanlarla görev alabilir ve kariyerlerini ilerletebilirler. Yurt dışında temsil görevini yürüttüğü ülkenin hükümetiyle kendi hükümeti arasındaki diplomatik siyasi ilişkileri düzenleyip, müzakereci, koordinatör ve irtibat personeli olarak çalışabilmektedir. Ayrıca mezunlar diğer siyaset bilimi mezunlarının çalıştıkları alanlarda, onların yaptıkları görevleri de yapabilir. Yerel ve uluslararası bankalarda ticari ve kambiyo işlemlerini yürütebilirler. Yurt içinde ve yurt dışındaki üniversitelerde akademik kariyer sahibi olabilirler.

İstanbul Rumeli Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü öğrencilerine 4 yıllık eğitimlerini tamamlayıp mezun olduklarında, tercih edilebilirliklerini artıracak Rumeli Eğitim Metodu uygulanacaktır.

Rumeli Eğitim Metodu; uygulanan müfredata ek olarak, alanına uzman öğretim elemanları tarafından hazırlanan, çift anadal ve yan dal imkanlarını kolaylaştıran, mesleki hayatta kazanç ve tercih edilebilirlik sağlayan ilave sertifika programları içermektedir.

Kariyer İngilizcesi Eğitimi; öğrencilerimize mezun olduktan sonra ulusal iş imkânlarının yanı sıra kendi alanlarına ait bilgiyi uluslararası dilde takip ederek uluslararası alanda çalışabilme imkânlarını da değerlendirebilme fırsatı sağlayacak Kariyer İngilizcesi dersleri verilmektedir. İ.R.Ü. Sürekli Eğitim Merkezi altında yürütülen Kariyer İngilizcesi dersleri, lisans ve ön lisans öğrencilerine eğitimleri süresince CEFR’e göre Genel İngilizce seviyeleri B1 olması koşulu ile talep ettiklerinde sunulan kıymetli bir fırsattır.

İşletme Bölümü

 İstanbul Rumeli Üniversitesi İşletme Bölümü, öğrencilerine 4 yıllık lisans diploması ile İşletme Uzmanı unvanı kazandırır. İşletme Bölümü puan türü EA olup, eğitim dili Türkçe’dir.

 İşletme lisans mezunları, tüm bakanlıklarda meslek-kariyer memuru veya uzman olarak çalışabilecekleri gibi, tüm kamu kurum ve kuruluşlarında ve yerel yönetim birimlerinde memur olarak çalışabilmektedir. Ayrıca mali müşavirlik veya çeşitli finans kuruluşlarında finans danışmanı gibi unvanlar alabilmekte; satış firmalarında farklı pozisyonlarda görevler üstlenebilmektedirler. Tüm bu kurumların yanı sıra sivil toplum kuruluşları, düşünce kuruluşları, danışmanlık enstitüleri, uluslararası organizasyonlar, banka ve medya sektöründe istihdam edebilmektedir. Mezunlar lisansüstü derecelerini elde ederek akademik kariyer yapabilmektedir.

İstanbul Rumeli Üniversitesi İşletme Bölümü öğrencilerine 4 yıllık eğitimlerini tamamlayıp mezun olduklarında tercih edilebilirliklerini artıracak Rumeli Eğitim Metodu uygulanacaktır.

Rumeli Eğitim Metodu; uygulanan müfredata ek olarak uzman eğitici öğretim üyeleri tarafından hazırlanan yan dal ve çift anadal imkânlarını kolaylaştıran mesleki hayatta kazanç ve tercih edilebilirlik sağlayacak ilave sertifika programları içermektedir.

Kariyer İngilizcesi Eğitimi; öğrencilerimize mezun olduktan sonra ulusal iş imkânlarının yanı sıra kendi alanlarına ait bilgiyi uluslararası dilde takip ederek uluslararası alanda çalışabilme imkânlarını da değerlendirebilme fırsatı sağlayacak Kariyer İngilizcesi dersleri verilmektedir. İ.R.Ü. Sürekli Eğitim Merkezi altında yürütülen Kariyer İngilizcesi dersleri, lisans ve ön lisans öğrencilerine eğitimleri süresince CEFR’e göre Genel İngilizce seviyeleri B1 olması koşulu ile talep ettiklerinde sunulan kıymetli bir fırsattır.

İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Taban Puanlar

Kontenjan ve puanları görüntülemek için TIKLAYIN

Lisans Kayıt Koşulları

 • Öğrenci Bilgi Formu (https://obs.rumeli.edu.tr/oibs/ogrsis/ogr_on_Kayit_op.aspx)
 • Lise Mezuniyet Belgesi(E-devlet Çıktısı)
 • ÖSYS Yerleştirme Belgesi
 • Eğitim ücretini yatırmış olduğunu gösterir banka dekontunun aslı
 • Erkek öğrencilerin askerlik durumları e-devlet sistemi üzerinden kontrol edilecektir. Kontrol sonucunda şubeye yönlendirilmesi istenen öğrenciler askerlik tecil yazısı getirmelerinin ardından kayıt işlemi yapabileceklerdir.
 • 3 kayıt hakkı kazanan ancak, ortaöğretim kurumlarında, ön lisans programında veya lisans programlarında mezun aşamasında olup staj, bütünleme veya tek ders sınavına girecek adayların da belirlenen tarihlerde yükseköğretim kurumlarına geçici kayıtları yapılacaktır.

  Bu adayların mezun olduklarına ilişkin belgelerini, 31 Aralık 2023 tarihine kadar yükseköğretim kurumuna ibraz etmeleri halinde asıl kayıtları yapılacaktır.

  Bu tarihe kadar mezun olduklarını belgelemeyenlerin geçici kayıtları silinecek ve bu durumda olup belirlenen tarihlerde geçici kayıtlarını yaptırmayan adayların kayıtları yapılmayacaktır. Bu durumdaki adayların Üniversitemize başvurmaları gerekmektedir.

Havacılık Yönetimi İçin Ek Şartlar Aşağıda Belirtilmektedir:

 • Havalimanı giriş kartı almasına engel oluşturacak herhangi bir Adli Sicil Kaydı veya Adli Sicil Arşiv Kaydı bulunmamak.
 • Mesleği ve/veya meslekte verilen görevi icra etmesine engel oluşturacak herhangi bir sağlık sorunu bulunmadığına dair tam teşekküllü bir hastaneden son 6 ay içinde almış olmak şartıyla heyet raporu almak (işitme kaybı/ eksikliği, görme kaybı/eksikliği vb).